Arbejdsmarked

LO’s jobpatrulje rykker ind på gymnasierne

Fagbevægelsen besøger Hjørring Gymnasium i morgen for at fortælle om farerne på arbejdsmarkedet

HJØRRING:Hvert år kommer unge til skade i deres fritidsjob, de får for lidt i løn, de har ingen ansættelseskontrakt, de arbejder ulovligt på steder, hvor der udskænkes alkohol, de arbejder med farlige maskiner eller de arbejder alene på tidspunkter, hvor det er ulovligt. Fra 1. juli, kører LO’s jobpatrulje igen på landevejene i det nordjyske for at informere de unge, forældrene og arbejdsgiverne om forholdene for de helt unge på arbejdsmarkedet. Det er snart sommer, og for rigtigt mange unge betyder det ikke bare fri fra skole, men også at de finder et sommer- eller fritidsjob. Det er godt for de unge og virksomhederne, og i langt de fleste tilfælde bliver det en rigtig god oplevelse for alle. Desværre ser patruljen hvert eneste år, at nogle arbejdsgivere bryder loven på forskellige måder. Faktisk mangler næsten hver tredje den lovpligtige ansættelseskontrakt. Bliver der senere en uenighed om lønnen og mødetiderne, eller kommer den unge til skade på jobbet, er der altså ikke noget som helst nedskrevet, og uden kontrakt kan den uheldige unge i job ikke bruge det til meget andet end at blive en dårlig erfaring rigere. Ofte er det de unges første rigtige job, når de bliver ansat for en sommer eller efter skoletid hos købmanden, bageren, på tanken eller i grillbaren,