LO: Stærkere sikkerhedsnet under svagere medlemmer

Samarbejdsaftale mellem LO og det kommunale jobcenter om fælles indsats i Thy.

- Vi har alle - også virksomhederne - et medansvar for, at vi får alle ledige medlemmer i job, siger Jens Vestergaard, formand for LO Thy-Mors.

- Vi har alle - også virksomhederne - et medansvar for, at vi får alle ledige medlemmer i job, siger Jens Vestergaard, formand for LO Thy-Mors.

- Vi vil gerne have et stærkere sikkerhedsnet under de svagere medlemmer, siger Jens Vestergaard, der foruden at være socialdemokratisk byrådsmedlem også er formand for LO Thy-Mors, som har indgået en samarbejdsaftale med Jobcentret i Thisted Kommune. Tidligere hørte AF - Arbejdsformidlingen - under staten, men som led i kommunalreformen er den ¿slået sammen¿ med den hidtidige kommunale jobindsats og har jobcenterchefen som leder. Det ¿gamle¿ AF og forbundenes arbejdsløshedskasser havde et nært samarbejde, og det er dét, som LO Thy-Mors har ønsket at fortsætte med for at sikre, at medlemmerne kommer hurtigst muligt i arbejde. Tæt dialog - Der skal være en tæt dialog mellem a-kasserne og jobcentret, fordi de to parter kender de medlemmer, som kan have problemer med at komme i arbejde. Det er selvfølgelig ikke mange lige nu, fordi vi har landets laveste arbejdsløshed, men det er jo ikke sikkert, at det bliver ved, og derfor skal vi være så godt rustet som muligt, siger Jens Vestergaard. Aftalen taler bl.a. om at styrke beskæftigelsesindsatsen mellem LO-forbundene, a-kasserne og jobcentret ¿for at bidrage til et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked¿ og medvirke til at fokusere mere på uddannelse og kompetenceløft. Målet er også at medvirke til at imødekomme behovet for arbejdskraft, at forebygge langtidsledighed, at fastholde en tidlig indsats for at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet og at hjælpe medlemmer, der risikerer jobbet på grund af sygdom eller andet, med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. De to parter skal bl.a. arbejde for, at borgerne oplever, at systemerne arbejder smidigt sammen, og at det har første prioritet, at folk bliver ansat på ordinære vilkår. A-kasserne kan ifølge aftalen når som helt indstille til jobcentret, at et ledigt medlem bliver tilbudt en tidlig fleksibel indsats. Der skal gøres en indsats for mennesker, der har begrænsede arbejdsevne, så de f.eks. kan få job på de særlige vilkår, der fremgår af faglige aftaler og sociale kapitler. Danske ledige Samarbejdsaftalen indeholder mange flere detaljerede punkter, bl.a. at A-kassen efter aftale med jobcentret kan stille konkrete forslag til en ledigs jobplan, og at jobcentre og a-kasser skal kunne samarbejde på tværs, når der er brug for en ekstraordinær indsats over for grupper af ledige. - For os er det vigtigt, at jobcentret og hele arbejdsmarkedet aktivt arbejder med på at få de danske ledige i gang frem for at bruge udenlandsk arbejdskraft. De kan jo hverken snakke eller læse dansk, siger Jens Vestergaard. Som Thisted Dagblad tidligere har beskrevet, har Kristelig Fagbevægelse i Thisted kritiseret, at den ikke er kommet med i aftalen.

Forsiden