Børnepasning

LO undersøger behovet for mere fleksibel børnepasning

Alle kan deltage i spørgeskema-undersøgelse

SÆBY:LO's Sæby-sektion har iværksat en undersøgelse af behovet for en eventuel mere fleksibel børnepasningsordning i Sæby Kommune. Formålet er at undersøge, om der er behov for kommunal børnepasning uden for normal arbejdstid og i weekender. Der er tale om en spørgeskema-undersøgelse, hvori alle kan deltage. Spørgeskemaet har nemlig været annonceret i Sæby Folkeblad, der udkommer til alle husstande. Baggrund for undersøgelsen er bl.a., at butikker gennem de senere år har udvidet åbningstiderne samtidig med, at virksomheder har ændret mødetidspukterne. Det er altsammen sket uden ændringer i åbningstiden i de kommunale daginstitutioner og skolefritidsordningerne. - Vi vil gerne undersøge om børnefamilier, der arbejder på skæve tider, har brug for en kombineret og fleksibel pasningsordning for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Derfor efterlyser vi svar på børnefamiliers behov for børnepasning uden for institutionernes nuværende åbningstid, lyder det fra LO Sæby-sektion. Undersøgelsens resultat vil blive brugt i et samlet materiale, som vil blivbe afleveret til Sæby Kommune. Det understreges, at deltagerne i spørgeskema-undersøgelsen er anonyme. LO ønsker bl.a. at vide, hvor mange arbejdsdage om måneden, hvor arbejdstiden ligger uden for daginstitutionens åbningstid, deltagerne i undersøgelsen har. Der ønskes også svar på, om det er nødvendigt for familier at få børn passet, når forældrene er på er arbejde - og om de pågældende på grund af arbejdstiderne har udgifter til børnepasning ud over prisen for institutionsplads. Samtidig vil LO også gerne vide, om det har været nødvendigt at frasige sig job på grund af manglende pasningsmuligheder. LO ønsker også et overblik over, hvor mange der i givet fald vil benytte sig af tilbud om børnepasning i daginstituion om aftenen, om natten og i weekender. Endelig har deltagerne i undersøgelsen mulighed for at oplyse om helt specifikke pasningsbehov.