LO-UNGDOM Tværfagligt samarbejde

AALBORG:Efter flere måneders forarbejde er ”LO-Ungdom i Nordjylland” nu en realitet. Der er tale om et tværfagligt ungdomssamarbejde, som har til formål at samle alle de af landsdelens unge, der er tilknyttet en LO-fagforening. Ved det stiftende møde i Dansk Metals lokaler i Aalborg blev der nedsat en bestyrelse, som allerede har en række planer vedrørende skolepraktiksituationen, ungdomsledigheden og en jobpatruljekampagne, der henvender sig til unge i fritidsjob. Pia Malmstrøm, der er medlem af SiD, er valgt som LO-Ungdoms første formand. Hun oplyser, at der er planlagt en uddannelses- og aktivitetsdag lørdag 15. maj for det nye ungdomsudvalg. Det består af 10 unge fra HK, Kvindeligt Arbejder Forbund, Dansk El-forbund, Træ-, Industri- og Byg samt SiD. -junk