Vold

Lobbyister truer EU-politikere

- Skift holdning ellers vil det få personlige konsekvenser. Sådanne trusler bliver mere og mere almindelige - også fra veletablerede organisationer, fortæller en række politikere i Bruxelles.

Niels Busk (V) er den liberale parlamentgruppes talsmand inden for landbrug og fiskeri. og mængden af henvendelser fra lobbyister er så stor, at han har en ansat alene til at grovsortere mails. Foto: Finn John Carlsson

Niels Busk (V) er den liberale parlamentgruppes talsmand inden for landbrug og fiskeri. og mængden af henvendelser fra lobbyister er så stor, at han har en ansat alene til at grovsortere mails. Foto: Finn John Carlsson

En række politikere i Bruxelles som NORDJYSKE har talt med fortæller, at de i stigende grad oplever trusler, aggressiv og ubehagelig adfærd fra især dyrevelfærds- og miljøorganisationer. En af dem er Niels Busk, som er venstres repræsentant på landbrugs- og fiskeriområdet: - Organisationerne starter som regel sukkersødt ud til møderne, til de kan høre, at jeg ikke er modtagelig for deres holdninger. Så skifter de om og bliver truende og advarer om, at min beslutning vil få personlige konsekvenser - uden at præcisere, hvad de består i, siger Niels Busk. I dagene efter et møde følger ofte et bombardement af op til 200 mails dagligt, samt omtaler af ham ved navns nævnelse i kædebreve til aviser og kolleger i EU - et træk, som Niels Busk sammenligner med terror. Veletablerede organisationer truer At tonen fra interesseorganisationer er blevet skærpet, bekræfter parlamentarikerne Karen Riis Jørgensen (V) og Johannes Lebeck (R), der begge kender til kolleger, der har oplevet trusler. - Jeg har en kollega, der har haft besøg af en organisation, der var modstandere af babysælfangst. De blev truende og sagde, at stemte han ikke imod sælfangst, ville det få konsekvenser for ham og hans vælgere, siger Johannes Lebech. Ingen af politikerne ønsker at navngive organisationerne, men beretter, at det drejer sig om veletablerede internationale organisationer. Niels Busk bliver ifølge eget udsagn ikke politisk påvirket af truslerne, men han frygter, at der er andre, der ændrer holdning af frygt: - Ud fra den måde, der bliver stemt i visse miljø- eller dyrevelfærdssager, kan jeg se, at der er kolleger, der ikke tør andet end at makke ret, siger han. Både Greenpeace og dyrevelfærdsorganisationen WSPA afviser, at trusler er en del af deres drejebog.