Lodsejer må ikke rense vandet

Politikerne mener, at borger bør få vand fra vandværket i stedet for at hente vand fra egen boring.

Et flertal i Teknik- og miljøudvalget vil ikke give en lodsejer ved Jerslev lov til at rense drikkevandet fra sin egen boring for nitrat. Politikerne mener i stedet, at husstanden skal tilsluttes det lokale vandværk, eller at ejeren skal sikre, at der hentes rent vand op fra en ny boring. Lodsejeren har købt ejendommen i foråret, men Brønderslev Kommune skrev i 2003 til den tidligere ejer af ejendommen, at vandet på ejendommen ikke overholdt kravene til drikkevand på grund af forhøjet nitratindhold. I brevet henstillede kommunen til, at der etableres en anden vandforsyning – enten ved en ny boring eller tilslutning til Jerslev Vandværk. Da den nye ejer overtog stedet aftalen var aftalen, at han selv skulle påtage sig ansvaret for at få vandkvaliteten bragt i orden. For at installere et anlæg til rensning af nitrat, kræver vandforsyningsloven, at kommunen giver en tilladelse. Og Teknik- og miljøudvalget ønsker altså ikke at give tilladelse. - Vi mener, ejeren bør tilslutte sig Jerslev Vandværk. Vi foretrækker, at man baserer vandforsyningen på råvand af en god kvalitet. Hvis man laver et filter, skal man bruge meget kontrol på både anlæg samt vandkvalitet for at sikre en tilfredsstillende kvalitet, siger Karsten Frederiksen, der er formand for Teknik- og miljøudvalget. - Vandværket har forpligtigelse til at sikre vandforsyninger i de respektive områder, og derfor er vi nødt til at stille krav om, at man bliver tilsluttet vandværket, når ens egen vandforsyning ikke dur længere, tilføjer Karsten Frederiksen. Poul Pedersen (V) ønskede at give lodsejeren tilladelse. - Det må være på til den enkelte, hvordan man ønsker at sikre sig rent drikkevand. I det konkrete tilfælde tror jeg ikke, at det kan betale sig at rense vandet. Men jeg mener, lodsejeren selv må tage stilling til den sag, siger Poul Pedersen.