Hune

Lodsejer meldt til politiet

Ejer af et planlagt dyreoplevelsescenter er blevet meldt til politiet af Jammerbugt Kommune. Han har ikke genetableret et ødelagt naturområde nær Hune Bæk, som han fik påbud om for over et år siden.

Som led i planerne om den fremtidige dyrepark ved Hune gravede ejeren en lang kunstig sø i et moseområde ned til Hune Bæk, men i april 2009 gav kommunen besked om at søen skulle kastes til igen senest 1. oktober. Den gravede sø er nemlig med til at dræne moseområdet og påvirker også det nærliggende vandløb. Da ejeren ikke reagerede, fik han i efteråret et påbud med en kort frist til at reparere på naturødelæggelsen. Der skete stadig ikke noget, og der gik både vinter og vår og en ny sommerperiode uden reaktioner. - Han har fået en meget lang respit, men nu er vores tålmodighed slut. Nu bliver det en sag for politiet, siger Henrik Damsgaard, teamleder i vand- og naturafdelingen.