Hulsig

Lodsejer pløjede sjældne orkidéer

Danmarks Naturfredningsforening anmelder Digets Fond til politiet for at ødelægge sjældne orkidéer ved Hulsig

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det er blandt andet orkidéer som disse på en mark i det nordøstlige Hjørring, der nu er pløjet op ved Hvide Klit. Ulovligt, mener DN, der har meldt lodsejeren til politiet. Arkivfoto: Peter Broen

En lodsejer har med forsæt oppløjet et overdrev med værdifuld vegetation af fredede orkidéer ved Hvideklitvej i Hulsig. Det mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), som har meldt den pågældende lodsejer til politiet. - Det sker yderst sjælden, at DN politianmelder en lodsejer for ulovlig oppløjning. Det er faktisk første gang i nyere tid, at vi skrider til handling med en politianmeldelse, siger Jan Pedersen, naturfaglig medarbejder i DN. Området ved Hvideklitvej ligger mellem Skagensvej og jernbanen og ejes af Digets Fond, der til for nylig også ejede bygningerne, der husede den nu konkursramte Sundhedsskole Diget. Beskyttet natur I starten af juli i år gør Frederikshavn Kommune lodsejeren opmærksom på, at der er fundet op til 200 blomstrende individer af bakke-gøgelije og vendsyssel gøgeurt - og at der i området derfor ifølge naturbeskyttelseslovens § 3, stk 2 ikke må foretages ændringer i tilstanden af beskyttet natur. Bestyrelsesformand i Digets Fond, Hans Peter Kyk, mener, at området er jord i omdrift, men kommunen fastholder beskyttelsen. 22. november konstaterer DN, at området er blevet oppløjet og opdyrket, og 12. december indsender DN en politianmeldelse. Økonomisk vinding for øje - Det er en meget trist sag - især for naturen. Men vi vælger at politianmelde denne sag, idet lodsejeren her netop klart og entydigt er blevet gjort bekendt med beskyttelsen og dens omfang blot få måneder før opdyrkningen, siger Jan Pedersen. DN mener, at der ikke kan være tvivl om, at lodsejeren har fjernet et unikt, beskyttet areal mod bedrevidende, alene med økonomisk vinding for øje. - Vi forventer, at politiet starter en straffesag med krav om bøde af en størrelse, der er proportional med den forventede indtjening ved at opdyrke arealerne plus den udgift, der er med at få forbedret skaderne over en årrække, siger Jan Pedersen. Han betegner området som en 1'er på en skala fra 1-5. - Området er nu sat 50 år tilbage, og bliver måske aldrig som før. Ingen kommentarer NORDJYSKE har været i kontakt med Hans Peter Kyk, der ikke ønskede at kommentere sagen, før han har haft mulighed for at sætte sig ind i detaljerne bag politianmeldelsen.