Lodsejere høres igen om naturprojekt i Vejlerne

VEJLERNE:Med bedre kortmateriale, resultatet af nyere undersøgelser og formentligt et ændret projekt agter medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt og Viborg Amt i løbet af efteråret at besøge lodsejerne i Vejlerne gruppevis. Det sker både for at informere bedre og for at vurdere, om der er basis for et reduceret naturgenopretningsprojekt, hvor vandstanden i Lund Fjord hæves nogte mindre end først planlagt. Der viste sig en massiv modstand fra over 200 lodsejere mod det første projekt, hvor det blev foreslået at hæve vandstanden med 15-20 cm. - Vi afventer de endelige rapporter af de biologiske undersøgelser, der har været undervejs nogle år, oplyser statsskovrider Ditte Svendsen fra Thy Statsskovdistrikt. - Når de foreligger, især dem fra Lund Fjord, vil vi vurdere projektet endeligt og derefter finde ud af, om der er større imødekommenhed blandt lodsejerne. Ditte Svendsen oplyser, at møderne med lodsejerne sker gruppevis for at kunne informere bedre om de enkelte områder, blandt andet ved brug af detaljerede kort, hvor man kan se hvad en ændret vandstand betyder for hver enkelt ejendom.