Birkelse

Lodsejere ved Birkelse skeptiske forud for nye seismiske målinger

Lodsejerudvalg skal i samarbejde med Vattenfall være med til at sikre retfærdig erstatning for skader.

lodsejere frygter, at vibratorerne vil lave skader på drænrør og skræmme heste og andre husdyr, når de rykker ind på markerne mellem Birkelse og Ulvedybet for at foretage seismiske målinger. Arkivfoto: Lars Pauli

lodsejere frygter, at vibratorerne vil lave skader på drænrør og skræmme heste og andre husdyr, når de rykker ind på markerne mellem Birkelse og Ulvedybet for at foretage seismiske målinger. Arkivfoto: Lars Pauli

- Vi vil hellere have sprængninger end vibratorer, det giver ikke så mange struktur- og drænskader. Skader på drænrør viser sig først i løbet af en længere årrække. - Vibratorerne kan vel ikke undgå at skræmme mine heste, så de løber i hegnet og kommer til skade. - Larmen påvirker vel også andre husdyr, herunder mælkeproduktionen. Der fremkom en række skeptiske synspunkter, da Vattenfall havde indbudt de berørte lodsejere til informationsmøde forud for genoptagelsen af de seismiske målinger i løbet af forsommeren. Målingerne skal godtgøre, om der er basis for etablering af et underjordisk CO2 lager ved Birkelse. De 300 lodsejere i det 55 kvadratkilometer store område mellem Birkelse og fuglereservatet Ulvedybet, hvor de næste målinger skal foregå, var indbudt til mødet torsdag aften i hallen ved Birkelse Friskole. 85 lodsejere var mødt op. Fra lodsejerside blev det kritiseret, at medlemmer til et lodsejerudvalg var udpeget af Vattenfall på forhånd. - Det burde være en demokratisk proces, og udvælgelsen burde foretages af forsamlingen på mødet, lød det. Kritikken resulterede i, at lodsejerudvalget blev udvidet med tre medlemmer til 11, så også vandværker, hesteavlere og kødkvægsproducenter bliver repræsenteret. - Det var en fejl, at vi ikke havde tænkt hele vejen rundt, så alle berørte områder blev repræsenteret, siger kommunikationsmedarbejder Jørgen Broen fra Vattenfall. Der ligger kilometervis af vandrør i området, så det er klart, at vandværkerne selvfølgelig skal være med. Lodsejergruppen skal i tæt samarbejde med Vattenfall være med til at sikre, at erstatningen for ulemper og skader bliver så retfærdig som muligt.