Jammerbugt

Lodsejerne frygter våde marker

Aage V. Jensens Fonde vil hæve vandstanden for at sikre naturen

BYGHOLM:Lodsejerne ved Han Herreders Vejler er ikke glade for de foreliggende planer om at forbedre vandkvaliteten i Lund Fjord. Planen er udtænkt af Aage V. Jensens Fonde, der ejer det 6000 ha store fuglereservat i Vejlerne, og har til hensigt at hindre urent vand fra Østre Landkanal i at løbe ud i Lund Fjord. - Vi føler et stort ansvar for naturen. Ingen tvivl om det. Men mange af de efterhånden store landbrug i området har tilpasset deres nuværende drift til den jord, der er tilknyttet ejendommen. Bliver disse arealer reduceret, kan det give problemer, fortæller Gunnar Kjeldstrup. Han er formand for de knap 200 medlemmer i lodsejerlauget. - Jeg har en stor tro på, at der kan findes en løsning gennem forhandling med Aage V. Jensens Fonde. Hidtil har vi haft et godt samarbejde. Intet tyder på, at dette ikke også skulle være tilfældet i dene sag. Jeg ved, der skal holdes et møde i februar eller marts. Her finder vi nok en brugbar løsning. 70 lodsejere hørte på Frøstrup Kro biolog Poul Hald Mortensen og driftsleder Mogens Andersen, begge fra Aage V. Jensens Fonde, orientere om planerne. Målet er at skabe 100 ha mere våde enge gennem opstemning af vandet. Vådarealerne skal virke som et ekstra filter for vandet fra landbrugsarealerne, så der kommer færre uønskede næringsstoffer ud i både Lund Fjord og Limfjorden. - Lodsejerne har ikke råd til at afgive arealer til nye vådområder. Det vil give forringede dyrkningsforhold på cirka 70 ha, vurderer Gunnar Kjelstrup. Han har 48 ha ved Østre Landkanal. Her dyrker han korn og kødkvæget græsser.