Hobro

Løbende fusion

AC42 og Fjordløberne Hobro har slået sig sammen

Med fusionen overtager Fjordløberne AC42's formue på ca. 11.000 kroner

Med fusionen overtager Fjordløberne AC42's formue på ca. 11.000 kroner

AC42 (Atletik Klubben af 1942) har fusioneret med løbeklubben Fjordløberne Hobro. AC42 har været en meget aktiv klub, som igennem tiden har været et stort samlingspunkt for de aktive personer i Hobro. I de senere år har klubbens aktiviteter været nedadgående og er gledet lidt ud i glemslen. Den har dog sat sig varige spor i landskabet. Ikke mindst ved at være med til at starte Fyrkatløbet sammen med Junior Chamber. Løbet tiltrækker omkring 1.000 løbere årligt til Hobro. Desuden har AC42 i tidernes morgen stået bag et Østerskovsløb, hvilket Fjordløberne Hobro har genoptaget og gerne vil forsøge at drive til den samme succes, som Fyrkatløbet er blevet. I den forbindelse, og sammenholdt med at AC42 ikke længere er en aktiv klub, vil fusionen med Fjordløberne Hobro betyde, at AC42 overdrager deres opbyggede formue på ca. kr. 11.000 kroner til Fjordløberne, således Østerskovsløbet kan komme rigtig op at stå. Malermester Kjeld Jørgen Jensen, som er nuværende og sidste formand for AC42, ser gerne, at pengene bliver brugt bredt i løbeklubben, så man kan få så mange hobroensere ud at motionere som overhovedet muligt. Netop dette krav lever Fjordløberne Hobro op til. Med sine ca. 150 aktive medlemmer forsøger Fjordløberne at skabe en trend, hvor alle kan være med i deres eget tempo. Se i øvrigt klubbens hjemmeside www.fjordløberne-hobro.dk AC42 overdrager samtidig de gamle protokoller og andre lignende effekter til Lokalhistorisk Museum, så de kan blive bevaret for eftertiden.