Løber politikerne fra skolerenoveringsplanen?

SKOLERENOVERING:Hvad sker der? Det er det spørgsmål vi stiller os, når nu skolerenoveringsplanen for Øster Brønderslev Centralskole endnu en gang er udsat. Planen med at renovere den nu 50 år gamle skole har stået på de seneste tre år, men den oprindelige skolerenoveringsplan om, at det var Skolegade skole, Thise skole, Øster Brønderslev skole og Toftegaardskolen i nævnte rækkefølge, der skulle renoveres stammer helt tilbage fra 1995 altså for 10 år siden. Siden da har børne- og kulturudvalget besluttet at den enkelte skole skal gøres færdig før renoveringen af en anden påbegyndes. Dette betød, at de midler, der var afsat til renovering af Øster Brønderslev Centralskole på ca. 5 mio. kr. i 2004 i stedet blev kanaliserede videre til Thise skole, med henblik på at færdiggøre denne, hvilket må siges at være fornuftig. Nu var vi så blevet lovet at beslutningen ville blive truffet i februar i år om, hvorvidt vi kommer i gang og hvornår. Men igen sker der noget, som man kan stille sig uforstående overfor. Hvorfor man ikke tidligere har slået bremserne i såfremt det er et økonomisk spørgsmål. Budgettet for renoveringen af Øster Brønderslev Centralskole har jo ikke ændret sig på de ca. 20 mil. kr. som har været kendt siden januar 2004. Hvorfor får man nu kolde fødder i byrådet? I en artikel i NORDJYSKE Stiftstidende 19. februar 2005, antyder borgmester Jens Arne Hedegaard at man ikke vil binde den kommende storkommune. Men Droninglund Kommune har/er vel også i gang med at renovere eller investere. Og dette projekt er jo ikke noget man lige har fundet på hen over natten for at få nogle penge brugt, som man gjorde visse steder ved den seneste kommunalreform i 1972. Det indgår jo i den plan som tidligere er nævnt fra 1995. Og skolen trænger virkelig til renovering eller som forvaltningschefen udtrykker det "fremtidssikring". En fremtidssikring, hvor skolen kan leve op til folkeskolelovens krav også fysisk, med klasselokaler, grupperum, m.m. Der skal være fleksible rammer for lærer og elever så der eksempelvis er mulighed for holddannelse inden for den enkelte klasse og på tværs af klassetrin, som byrådsmedlem Gitte Krogh (V) udtrykker det i NORDJYSKE Stifstidende 16. februar 2005. I en stor del af skolen sidder vinduerne fra 1956 der endnu. Kolde enkeltgladsvinduer med jernrammer. Der er ingen grupperum og gymnastiksalen er vel nok den mindste i kommunen. Renoveringsprojektet som er udarbejdet i samarbejde med forvaltningen, skolen, og Rådgiverfirmaet Bascon vil fremtidssikre skolen, så den kan leve op til folkeskolelovens krav både fysisk som i undervisnings henseende. Renoveringen gør samtidig skolen til en sammenhængende skole. Med disse ord, håber vi på en positiv behandling i byrådet i marts måned, så projektet kan igangsættes.