Hospitaler

Løbet er kørt for Skagen Sygehus

1. januar 2004 er det slut: Sygehuset i Skagen lukker. Den formelle beslutning træffes først i amtsrådet på tirsdag, men sygehusets skæbne blev formentlig reelt beseglet, da et flertal på syv af sundhedsudvalgets ni medlemmer i går indstillede, at nøglen skal drejes om.

SKAGEN:Forudsætningerne i amtets 2002-budget - at sygehuset kan drives for 14,5 mio. kr. - holder ikke, fordi to af de seks lægestillinger i lang tid har været ubesatte og fortsat må dækkes ind via overarbejde og vikarer. Ganske vist har én læge forleden søgt en af de ledige stillinger. Men til gengæld har en anden sagt op, så facit vil fortsat være det samme. - Vi havde håbet, at vores klare melding sidste efterår om, at sygehuset skulle bestå, ville få læger til at søge de ledige stillinger. Det er desværre stort set ikke sket. Og nu vil vi ikke trække pinen længere ud: Vi tror ganske enkelt ikke mere på, at der er en fremtid for et sygehus i Skagen, siger sundhedsudvalgets formand, Karl Bornhøft (SF). To amtspolitikere kunne ikke støtte indstillingen om at lukke nu: Poul Erik Andreasen (S) vil vente til nytår med at tage stilling, mens Jens Chr. Larsen (V) vil afvente et møde på fredag, hvor en privat læge skal drøfte eventuelle alternative aktiviteter i bygningerne med Skagens borgmester og sundhedsudvalgets formand. Sundhedscenter? Flertallet i sundhedsudvalget håber stærkt, at der - trods lukningen af sygehuset - kan opretholdes aktiviteter i sygehusbygningerne. Ikke mindst af hensyn til de knap 50 ansatte. Embedsmændene skal nu undersøge en række muligheder: At der i bygningerne indrettes et sundhedscenter med en eller anden form for lægelig assistance, eventuelt i samarbejde med byens praktiserende læger og/eller lægevagten. Måske kan nogle af de nuværende ambulatoriefunktioner opretholdes i et sådant center. En arbejdsgruppe undersøger i øjeblikket, om nogle af de gigtpatienter, amtet sender uden for Nordjylland, kunne behandles i landsdelen. Gruppen skal være færdig med arbejdet efter sommerferien og vil nu blive bedt om at overveje, om gigtpatienter i fremtiden kunne behandles i Skagen. Hjerneskadede behandles i dag flere steder i landsdelen. Kunne det i fremtiden ske i Skagen? Ikke et halvt sygehus - For borgerne i Skagen vil et sundhedscenter være en fordel. Det er ikke et halvt sygehus. Men det vil være et sted, der efter vores mening på en ansvarlig måde tager højde for Skagens særlige geografiske beliggenhed og for det stærkt stigende indbyggertal i byen om sommeren, siger sundhedsudvalgsformand Karl Bornhøft. Allerede i dag kender man i andre nordjyske byer til at have et sundhedscenter, hvor der en del af døgnet sidder en lokal læge. Skal noget sådant ske i Skagen, forudsætter det imidlertid en aftale herom med lægerne. Netop fordi byens indbyggertal svinger så stærkt i årets løb, kunne man ifølge Karl Bornhøft godt forestille sig en model, hvor niveauet er højere i sommermånederne end resten af året.