EMNER

Løft til den vestlige ende af kommunen

BUDGET:I det netop vedtagne budget er der givet et løft til den vestlige ende af kommunen. Bymodel Gandrup har fået 1,8 mio. kr. til en meget tiltrængt renovering og forskønnelse af Borgergade. Der er yderligere afsat 1,8 mio.kr. i 2007 til færdiggørelse af projektet. Hvilket jeg håber, det nye byråd vil tage særdeles seriøst. Gandrup får også 100.000 kr. til bynær skov, samt 200.000 kr. til en legeplads. Begge dele bør indtænkes i bymodel Gandrup. Sammen med de 1,5 mio. kr. som er tilgået Gandrup via Leader+ midlerne, samt det kommunale tilskud, må det siges at være noget, der er til at få øje på. De sidstnævnte midler skal bruges til en stiforbindelse fra Gandrup via Teglværkssøerne til Ø. Hassing. Stien er trafiksikret, idet der kommer tunnel under omfartsvejen. Det sidste projekt kan vi takke en meget aktiv borgergruppe for. Der bliver lagt fortov på Teglværksvej, så der bliver fortov helt hen til klubhuset i Gandrup. Ulsted får ligesom Gandrup midler over to år til byfornyelse med 1,1 mio. kr. hvert år. Til bynær skov og legeplads får de samme beløb, som Gandrup får. Alt i alt vil det i de to byer virkelig gøre en synlig forskel. I V. Hassing er der afsat 3. mio. kr. til nyt klubhus i forbindelse med Hallen. V. Hassing har netop været igennem en større renovering af hovedgaden. Jeg vil gerne medvirke til at den nye Aalborg Kommune vil tage vores forslag til anlæg i overslagsårene meget seriøst. Vi har været meget omhyggelig med at prioritere anlæggene i den rækkefølge vi gerne ser dem etableret. Her kommer cykelstien fra Stae og ud til omfartsvejen med. Den er bestemt nødvendig, men vi har hægtet den sammen med en rundkørsel ved omfartsvejen. Et virkelig godt projekt, som der er afsat midler til i 2008.