Lokalpolitik

Løft yder-områder

Kristendemokraterne har altid haft særlig fokus på at skabe et Danmark i balance og vil give udkantsområderne positiv særbehandling. Samtidig opfordres alle gode kræfter til at søge sammen med KD for at samle kræfterne om at kæmpe imod den centralistiske udvikling i Folketingets beslutninger.

For os vil vilkårene i udkants-Danmark blive én af de vigtigste mærkesager ved det kommende folketingsvalg.Vi har desværre med skiftende regeringer i en længere årrække oplevet at udkantsområderne i Danmark svigtes. KD har altid haft særlig fokus på at skabe et Danmark i balance. Vi har da også gennem årene enten bidraget til eller stået i spidsen for at skabe bedre vilkår i udkantsområder i Danmark. F.eks. da Christian Christensen som miljøminister fik vedtaget loven om færgestøtteordning til Danmarks mindre ø-samfund.Der har siden foregået og foregår stadig mange centralistiske tiltag i de politiske beslutninger i staten, regionerne og kommunerne - i effektiviseringens- og rationaliseringens hellige navn.Kristendemokraterne vil give udkantsområderne positiv særbehandling. Det må godt koste lidt ekstra for resten af landet. Og de penge er givet godt ud, både for at vise solidaritet, men også for at bevare de positive værdier i de små enheder i udkantsområderne – både vedrørende lave sociale udgifter og ved at fastholde indtægter fra turisterhvervene. Når f.eks. befolkningstallet opgøres som grundlag for en offentlig servicefunktion som f.eks. et sygehus mener KD, at alle mulige turister i højsæsonen bør medregnes med en rimelig vægt på et sted mellem 50 og 100 pct. KD hilser velkommen, at Fælleslisten i Region Midtjylland vil arbejde for udkantsområderne på landsplan. Men i stedet for nu at forsøge at samle 20.000 underskrifter for at blive opstillingsberettiget opfordrer vi til at søge sammen med KD for at samle kræfterne om at kæmpe imod den centralistiske udvikling i Folketingets beslutninger.