Lokalpolitik

Løfte holdes til nabogruppe

} På det ekstraordinære byrådsmøde blev vej- og stiforhold omkring lokalplanen for erhvervsområdet ved Skovhusvej diskuteret. Gert Andersen (K) var imod, at der stod i lokalplanen, at industrivej skulle føres igennem til Skovhusvej. Han mener at Industrivej under ingen omstændigheder, hverken om det bliver Polar Seafood eller andre virksomheder, der etablerer sig på grunden, bør krydse Bymarken. Han peger på, at det er den eneste sikre skolevej for de børn, der bor nord for omfartsvejen. Han understreger også, at man har lovet de borgere, der er imod placeringen af Polar Seafood, at Industrivej ikke ville blive ført igennem til det aktuelle område, som derimod skal have indkørsel fra Skovhusvej vest for HUC. Det løfte bliver overholdt, understreger han i dag. Keld Petersen (S) var på linje med Gert Andersen.