Fiskeindustri

Løfte om støtte til fiskeindustrien

Regeringen ombestemmer sig - alligevel dansk medfinansiering af investeringstøtte i landets udkantområder

AALBORG:Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) har efter pres fra brancheorganisationen Dansk Fisk besluttet at Danmark skal yde de nationale bidrag, som er forudsætningen for at fiskeindustrien kan få EU-støtte til modernisering. Tilsagnet blev givet på årsdagen for Dansk Fisk i Aalborg i går. Her blev regeringen kritiseret for, popuært sagt, at spare skillingen og lade daleren rulle i de danske kystsamfund. Under forhandlinger i foråret lagde Direktoret for FødevareErhverv op til, at fiskeindustrien ikke skulle have investeringsstøtte hverken sidste år eller i år. - Forklaringen på ministeriets indstilling var, at investeringstøtte var et uheldigt og passivt redskab, som vi ikke kunne være tjent med at bruge i Danmark, forklarer dansk Fisk's formand, direktør Jens Thellesen, Mondo Mar Marine Foods, Hanstholm. Støtten fra FIUF (det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskerisektoren), en af EUs talrige strukturfonde, forudsætter en national medfinansiering i forholdet 1:3. - Konkret var der tale om et nationalt beløb på 15 mio.kr., svarende til investeringer på samlet 280 mio. kr. i danske udkantområder. Det danske bidrag ville udløse 45 mio.kr. fra EU. Det giver en positiv beskæftigelses- og eksporteffekt oveni, og de danske bidrag vil med sikkerhed komme ned i statskassen igen som skatter og afgifter. Vi har brugt kostbar tid på at skrive ansøgninger og kan ikke acceptere, at man efterfølgende trækker stikket ud, specielt ikke, når vores værste konkurrenter får del i midlerne. Vi har svært ved at se, hvorfor dette skal skæres bort, når man samtidig i Finansloven fremrykker de offentlige investeringer i udkantområderne, erklærede Jens Thellefsen. Men sådan går det altså heller ikke. Mariann Fischer Boel oplyste i går, at hun vil foreslå, at der afsættes 11 mio kr. til national medfinansiering af FIUF-projekter. - Vi støtter ikke hvadsomhelst, men projekter i relation til miljø og arbejdsmiljø i landets yderområder får høj prioritet, oplyser ministeren. Danmark er en af verdens største importører af fisk til forarbejdning og sikrer arbejde til 7000 ikke mindst i det nordlige Jylland.