Lokalpolitik

Løfte til DSB om lokalplan var ulovligt

Tilsynsrådet kritiserer Arden Byråd for tre år gammel boligaftale med DSB Ejendomme

ARDEN:Det var slet og ret ulovligt, da ledende politikere i Arden Kommune for tre år siden lovede at fremme DSBs muligheder for at placere boliger på godsarealerne for enden af Jernbanegade i Arden. Det skriver Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt i en afgørelse. Den er svar på en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Arden Kommune. Komitéformand Mogens Hedegaard kritiserede dengang i skarpe vendinger byrådet for direkte at gå efter at øge DSBs jordværdier i området. - Et byråd har ret til og i visse tilfælde pligt til at lade en lokalplan udarbejde. Men et byråd kan aldrig ved aftale ændre på sin egen kompetence som myndighed. Og decideret pålægge sig selv en pligt til at lave en lokalplan, siger han med henvisning til Tilsynsrådets afgørelse. Konklusionen lyder: "Det var ulovligt, at Arden Kommune den 17. oktober 2000 indgik aftale med DSB-ejendomme om, at Arden Byråd skulle fremsætte lokalplanforslag vedrørende et bestemt område - og om det nærmere indhold af et sådant forslag". Taget af bordet Det kritisable lokalplanforslag er for længst taget af bordet. Derfor agter Tilsynsrådet ikke at foretage sig mere. Forslaget blev dengang tilbudt DSB Ejendomme som modydelse for ikke at stikke en kæp i hjulet for et større boligprojekt skråt over for stationsbygning og baneterræner. Arden Boligforening stod netop da for at skulle opføre 24 ældrevenlige lejligheder på Jernbanegade - Afdeling 29 - på tomten af en nedrevet træskofabrik. DSB Ejendomme raslede med en indsigelse, fordi man følte, at boligbyggeri ville hindre etatens muligheder for at udnytte egne, tilstødende godsarealer. En sådan indsigelse ville uvægerligt forsinke Afdeling 29. Det fik daværende borgmester, folketingsmedlem Arne Toft (S) samt Elav Pinstrup (V), formand for udvalget for teknik og miljø, til at give DSB Ejendomme følgende løfte: Hvis I undlader at gøre indsigelse, udarbejder vi til gengæld en lokalplan, der giver DSB mulighed for selv at bygge boliger på naboarealet. "Byrådet følte sig under tidspres, fordi vi havde hørt forlydender om, at de første flygtninge, vi havde aftalt at tage, var på vej til byen. Vi turde ikke løbe risikoen for en udsættelse af byggeriet", som Elav Pinstrup forklarede på et borgermøde halvandet år senere. Det var i juni 2002. Drop det løfte Afdeling 29 blev færdig til tiden. Hvorimod Arden Byråd august 2002 besluttede at aflyse det famøse lokalplanforslag, som var møntet på DSB Ejendommes boligplaner. Under indtryk af de mange beboerprotester fra villaejerne på Skovvej med baghaver op til de planlagte 13 boliger valgte DSB Ejendomme at ændre væsentligt på udseendet. Bygge lavere og afskærme bedre. Denne betydelige ændring benyttede byrådet som afsæt til at tage forslaget af bordet. Tanken var at begynde forfra, når DSB Ejendomme er klar til at præsentere sit reviderede forslag. Det er ikke sket endnu. Hele 2004 bruges det pågældende godsareal i øvrigt som byggeplads, mens den nye DSB-station med tilhørende perroner og gangtunnel opføres i Arden. - Byrådet bør selvfølgelig bruge Tilsynsrådets afgørelse til at vriste sig helt fri af løftet til DSB Ejendomme og droppe lokalplanen. Det er fortsat uacceptabelt at bygge kun 30 meter fra banelegemet, når Miljøstyrelsen anbefaler en minimumsafstand på 60 meter. Skulle byrådet siden nå til en opfattelse og genfremsætte et lokalplanforslag, har man ikke hørt det sidste ord fra os, lover DN-Ardens formand Mogens Hedegaard. Udvalgsformand Elav Pinstrup (V) agter nu ikke at give op. - Det var jo bare ærgerligt med Tilsynsrådets afgørelse. Men det ændrer ikke min opfattelse af, at 10-15 boliger vil ligge rigtig godt dér, hvor DSB Ejendomme har foreslået. - Synes du ikke, man bygger for tæt på banelegemet? - Overhovedet ikke. Blandt andre beboerne i den ældre del af Solgårdscentret og nogle af beboerne i Ardens Boligforenings afdeling på Mejerivej bor lige så tæt på banen, og det har aldrig givet dem problemer, forsikrer Elav Pinstrup.