Løfter vil blive holdt

KRÆFTBEHANDLING:Arndt Hüttel Sørensen skriver (9.5.), at alle ansvarlige – mig selv inklusiv – løber fra deres løfter, når det kommer til den danske kræftbehandling. Det er simpelthen ikke sandt. Regeringen har klart tilkendegivet, at kræftbehandlingen i Danmark ikke lever op til forventningerne. Derfor har vi igangsat et ambitiøst arbejde, der i løbet af 2008 skal sikre alle med mistanke om kræft akut handling og klar besked. Og derfor har vi tilført kræftområdet massive ressourcer, så vi kan nå i mål. Pakkeforløb på kræftområdet skal sikre vores patienter et værdigt og effektivt forløb. Pakkerne er baseret på, at patienten modtager den fagligt bedste udredning og behandling uden unødig ventetid. Og i disse dage ydes der en kæmpe indsats på de danske kræftafdelinger for at indfri den ambitiøse målsætning. Regeringen har store forventninger til kræftområdet. Samlet set skal pakkeforløbene være med til at hive dansk kræftbehandling op i verdensklasse. Og det er med glæde, at jeg kan konstatere, at vi også inden pakkeforløbene kan se en positiv udvikling. Foreløbige tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at flere og flere patienter i dag er i live 1, 3 og 5 år efter behandling. ”Pakkeforløb” og ”akut handling” er ikke bare tomme ord. Regeringen har også sat penge bag løfterne om en bedre kræftbehandling. Senest har regeringen indgået aftale med regionerne om, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at afvikle ventetiderne og til at indkøbe det nødvendige udstyr. Akut handling og klar besked til alle kræftpatienter er en af de højest prioriterede opgaver for regeringen lige nu. Jeg har det som min personlige topprioritet at få dette område til at fungere. Og jeg fornemmer klart, at kræftbehandling prioriteres med tilsvarende alvor i regionerne og på de enkelte sygehuse. Planen er ambitiøs, og arbejdet er i god gænge. Men vi er først i mål, når vi kan tilbyde hver enkelt kræftpatient i Danmark et effektivt forløb uden unødig ventetid undervejs.