Løftet pegefinger overfor Vrå Skole

VRÅ: Vrå Skole har søgt kommunen om 63.000 kr. til en udbygning af stierne ved skolen og har allerede etableret én ny sti, både af hensyn til trafikken til og fra skolen og - ikke mindst - elevernes sikkerhed. Det drejer sig om en sti vest om skolen fra busholdepladsen til lærernes p-plads, så eleverne i 8. og 9. klasse kan gå bag om i stedet for igennem skolegården. Desuden ønsker skolen belægning på stien foran den nye bygning og en sti fra forældreparkeringen til den nye bygning samt belysning under altanen, så der kan indrettes cykelparkering for eleverne i indskolingsafsnittet. Skolebestyrelsen mener, at stierne og cykelparkeringen burde have været med i det oprindelige projekt for det nye indskolingsafsnit, men det var de altså ikke, og teknisk udvalg afviser at finansiere stierne. Kulturudvalget har heller ikke penge på kontoen, så ansøgningen er endt hos økonomiudvalget med en anbefaling fra kulturudvalget om at finde pengene - eller i hvert fald en del af dem. Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen kun at give en ekstrabevilling på 31.500 kr. - Det betyder, at skolen ikke får penge til stien vest om skolen. Den er lavet, så den må stå for skolens egen regning. Det er også en principsag, siger viceborgmester Henning Jensen. Økonomiudvalget gør skolen opmærksom på, at man fremover skal overholde kommunens bevillingsregler og søge om pengene, inden man går i gang med arbejdet. - Det kan godt være, at nogle ting blev glemt i forskole-projektet, men den ekstra indgang er måske et overbud. Jeg går da ud fra, at 8. og 9. klasseseleverne godt kan gå igennem skolegården, siger Henning Jensen.