Løftet pegefinger til kommunen

Der burde være taget referat af møder om svinefarm i Torslev Kær

BROVST:Kommunen har ikke overtrådt notatforpligtelsen, men det havde været god forvaltningsskik at lave referater af de to indledende møder, teknisk forvaltning havde med landmand Henrik Fenger om at etablere svineproduktion i Torslev Kær. Det er essensen i den afgørelse, Naturklagenævnet netop har truffet. Sagen om aktindsigt i kommunens behandling af svinefarm-ansøgningen blev rejst af Birthe Lauritsen, Canada 10 i Brovst. I april sidste år klagede hun til Ombudsmanden over, at kommunen efter hendes opfattelse ikke overholdt loven om notatpligt. Ombudsmanden sendte klagen videre til Naturklagenævnet og til Statsamtet Nordjylland som tilsynsmyndighed. I sin klage anførte Birthe Lauritsen, at borgerne burde have mulighed for at følge et sagsforløb fra begyndelsen. Hun ønskede at se, hvornår den første kontakt mellem Henrik Fenger og kommunen fandt sted, hvilke møder der var afholdt, hvem der havde deltaget, og hvad der var blevet talt om. Birthe Lauritsen fandt, at kommunen burde have taget notater af de indledende møder efter offentlighedslovens regler om notatpligt. Kommunen anførte på sin side, at de to møder med Henrik Fenger alene havde været af orienterende karakter. Der var således ikke kommet oplysninger frem, som havde betydning for sagens afgørelse, og derfor var kommunen ikke forpligtet til at tage notater. God forvaltningsskik Naturklagenævnet skriver i sin afgørelse, at der ville have været god forvaltningsskik at tage referat af, hvad der var sket og hvem, der havde deltaget i de to indledende møder, inden Henrik Fenger sendte sin ansøgning. Nævnet henviser til sandsynligheden for, at kommunen senere ville skulle træffe afgørelse i sagen efter planloven. Desuden fastslår Naturklagenævnet, at referater ville kunne dokumentere, hvilke faktiske oplysninger der indgik i beslutningsgrundlaget. Men konklusionen er, at Naturklagenævnet ”efter en samlet vurdering af sagsforløbet” ikke har overtrådt notatforpligtelsen i offentlighedslovens § 6. Ændrer praksis Ifølge leder af teknisk forvaltning Henrik Damsgaard vil kommunen fremover lægge en ny linje i overensstemmelse med Naturklagenævnets afgørelse. - Det er en løftet pegefinger, så fremover vil vi lave notater i det omfang, vi mener, at det kan have interesse for sagen. Og så må vi revidere vores syn på, hvad der har interesse, slår Henrik Damsgaard fast.