Løftet pegefinger til socialforvaltningen

Opstramning efter væsentlige fejl og mangler i sagsbehandling

HIRTSHALS:Socialforvaltningen i Hirtshals Kommune har tilsyneladende svært ved at leve op til lovens krav. En stikprøve i forbindelse med et revisionsbesøg fik følgende ord med på vejen. - Der er konstateret væsentlige fejl og mangler på områderne vedrørende kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. Konstitueret kommunaldirektør Erik Søndergaard tager sagen meget alvorligt. - Man kan altid diskutere ordvalget i revisionsrapporten. Det er tale om en løftet pegefinger, og det kan få refusionsmæssige konsekvenser, hvis det ikke kommer på plads. Det er blevet påtalt overfor personalet, og socialchefen er meget opsat på, at få tingene bragt i orden, siger Erik Søndergaard. De væsentlige fejl handler om mangelfuld journalføring, manglende underskrifter og for sene opfølgninger på enkelte sager. Samlet set er der fejl i 12-15 af sagerne i stikprøven, og det er spredt ud over flere sagsbehandlere. Kommunaldirektøren understreger, at der ikke er tale om udbetalingsfejl, og det får ikke umiddelbart konsekvenser for refusionen fra staten. - Det skal bringes på plads hurtigst muligt. Jeg forventer, at beretningen i det sociale regnskab bliver uden anmærkninger, siger Erik Søndergaard. Det er ikke første gang socialforvaltningen har været i søgelyset. Tidligere har der været problemer med en lang sagsbehandlingstid, og Det Sociale Nævn i Nordjyllands Amt har ændret eller sendt hver tredje klagesag retur til fornyet behandling.