Lokalpolitik

Løftet var, at der ikke skulle ske fyringer

NEDSKÆRINGER:Jeg læser Karsten Frederiksens kommentarer. Det giver mig anledning til at udtrykke/kommentere følgende: Karsten Frederiksen tager overhovedet ikke stilling til at der på et møde hvor gruppeformanden for S, Arne Jensen, og kommende borgmester Mikael Klitgaard (V) til LO Brønderslev-Dronninglund, oplyser der ikke skal ske reduktion af medarbejderne i forbindelse med kommunesammenlægningen. Nu læser man, at Karsten Frederiksens politiske holdning om privatisering danner baggrund for beslutning om at privatisere. Hvis dette er underudvalget for teknik og miljøs holdning, respekteres denne, men den stemmer ikke overens med de oplysninger kommunens frontfigurer giver. Det er urent trav, også kaldet lidt politisk luskeri, når medarbejderne ikke får samme melding. Jeg synes heller ikke Karsten Frederiksen tager stilling til kritikken af der besluttes at snerydningen nu ophører i Dronninglund Kommune. Er du sikker på Karsten Frederiksen, at denne beslutning er truffet af sammenlægningsudvalget? Jeg vil opfordre Karsten Frederiksen & Co. fra underudvalget at sikre sig en dialog på området inden der træffes beslutninger på kryds og tværs, og efter tilfældighedernes princip. Det skal respekteres at der er tilknyttet tillidsfolk og hvis der først på et samarbejdsudvalg bliver oplyst de politiske tanker på området, hvor der ikke skal ske fyringer, og dernæst 2 dage efter oplyses fra forvaltningen, at der er personalemæssige konsekvenser på ml. 6-8 ansatte. De politiske tanker fra samarbejdsudvalget er på under to dage blevet til politiske beslutninger. Godt nok beslutninger som flere af sammenlægningsudvalgets politikere ikke kender til, og som er direkte i modstrid med oplysningerne fra Mikael Klitgaard og Arne M. Jensen om mandagen i samme uge! Det dur simpelt hen ikke. Dette oplever jeg som om at det er administrationen der laver politik, og ikke som det skal være, politikerne der træffer de beslutninger som administrationen efterfølgende skal føre ud i livet. Jeg håber politikerne i Brønderslev-Dronninglund kommune vil lære af denne uheldige sag, og sikre sig at samarbejde med medarbejderne og tillidsfolkene ikke blot er tomme ord, men også noget der skal respekteres. Hvis ikke lykkes dette projekt ikke, og det er tidskrævende, men en nødvendig tid at investere for at få den/de rigtige løsning(er). Og vi vil altid, som vi altid har gjort, være en konstruktiv medspiller fra 3F.