Løgfabrikken er anmeldt til politiet

Gjerndrup Kartofler byggede uden tilladelse - og trodsede siden et kommunalt standsningspåbud

Ø. BRØNDERSLEV: Gjerndrup Kartofler A/S er ved at udvide med en løgproduktion på syd for Øster Brønderslev. Og virksomheden er nu meldt til politiet af Brønderslev Kommune. Politikeren i teknik- og miljøudvalget har valgt at bede om en strafferetlig behandling af sagen, idet virksomheden i første omgang byggede uden byggetilladelse. Byggeriet blev omgående standset, da kommunens folk ved en tilfældighed opdagede byggeaktiviteten midt i juli. Men siden trodsede virksomheden standsningspåbudet, og byggede videre. - Teknik- og miljøudvalget ser bestemt ikke med blide øjne på den manglende efterlevelse af lovgivningen, siger Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. - Vi vil meget gerne være erhvervsvenlige, men det indbærer bestemt også, at virksomhederne skal forsøge at leve op til de krav, der stilles. Og fremgangsmåden er urimelig i forhold til andre lovlydige virksomheder. Det er min opfattelse, at virksomheden den seneste måned har ageret, fordi det kan betale sig. At det er billigere at få tilgivelse end at afvente en sagsbehandling. Og det er stærkt utilfredsstillende. Byggeansøgningen blev hastebehandlet, da de sidste oplysninger var i hus. Prøveproduktion Virksomheden fortsatte sin opsigtsvækkende fremfærd, da en prøveproduktion blev sat i værk uden tilladelse. Kommunen sørgede dog for, at en aftale om prøveproduktion hurtigt kom på plads. - Forvaltningen har tilkendegivet, at en prøveperiode og indkøringsperiode af lidt længere varighed vil være relevant med henblik på at få tilpasset driften af virksomheden, så miljøkravene kan overholdes frem over, oplyser Karsten Frederiksen. Hvor længe prøveproduktionen kan strække sig er uvist. Men inden virksomheden kan gå over til ordinær produktion, kræves der en ibrugtagningstilladelse. Og den kan først gives, når landzonetilladelsen er i hus. Tjek på støj og lugt Embedsmænd i teknisk forvaltning vurderer, at kommunen i samarbejde med virksomheden kan få miljøforholdene bragt i orden. - Derfor har vi bedt forvaltningen om at få den del af sagen på udvalgets kommende dagsorden, så vi sikrer, at både støj og lugt fra virksomheden vil være tilfredsstillende - også for naboerne til virksomheden, tilføjer Karsten Frederiksen. Der er ingen klare grænser for støj i det åbne land. - Som udgangspunkt vil vi kræve støjgrænser i skel på 55 dB i dagtimerne, og 35 dB i nattetimerne. Og det er forvaltningen opfattelse, at man med forskellige tiltag kan begrænse den nuværende støj fra virksomheden.