Løgn i fyringssag mod skoleleder

Vesthimmerlands Kommune fører en direkte usand påstand frem i afskedigelsesbrevet til skoleleder Kaare Maul fra Strandby Skole.

Vesthimmerlands Kommune fører en direkte usand påstand frem i afskedigelsesbrevet til skoleleder Kaare Maul fra Strandby Skole. Arkivfoto

Vesthimmerlands Kommune fører en direkte usand påstand frem i afskedigelsesbrevet til skoleleder Kaare Maul fra Strandby Skole. Arkivfoto

Det hedder i brevet, at kommunen ikke kendte til forholdet mellem Kaare Maul og læreren, da kommunen modtog klagen over sexchikane fra den pågældende lærer. Men udsagnet er direkte imod bedre vidende. Det fastslår Kaare Mauls advokat Torben Haldrup, der peger på, at kommunen på det tidspunkt allerede havde modtaget en mail om forholdet, ligesom skolechef Kirsten Jensen havde holdt møde med Kaare Maul om sagen. - Forvaltningen har haft kendskab til alle de her ting, da man får klagen. Alligevel vælger man at fritstille Kaare Maul, inden man foretager undersøgelsen gennem Kommunernes Landsforening. Dét er kritisabelt, og jeg mener, at det kan berettige til godtgørelse, uanset om man i sidste ende når til, at afskedigelsen fastholdes eller ej, siger Torben Haldrup. Kommunen skal holde sig til sandheden. Også i sager hvor den selv er part, siger afdelingsforstander Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole. - Kommunen er en myndighed og som sådan omfattet af pligt til at give korrekte oplysninger, siger han. Ordførende direktør Mogens Kristensen har ikke set opsigelsesbrevet og henviser til forvaltningschef Freddy Nederby. - Det har jeg ikke noget svar på. Sagen er lukket, siger Freddy Nederby. Mogens Kristensen stiller i dag op til et interview i NORDJYSKE. Han beklager slettede mails i sagen, men spørgsmål om mangelfuld aktindsigt henviser han til Kommunernes Landsforening. Kaare Maul gør nu klar til at føre sag mod Vesthimmerlands Kommune.