Løgn om Bisgaard

Kære Doris Lauritzen. Det er underholdende at læse dit indlæg i avisen og høre din version af, hvad der går galt i Aalestrup byråd. Du er slet ikke i tvivl om, hvem der har ansvaret for problemerne, og du synes ligefrem, at det er synd for borgmesteren. Må jeg ikke give borgerne og dig en anden version af de historier, som du fortæller. På opfordring fra især Socialdemokraternes gruppeformand Søren P. Johansen men også med opbakning fra Per Ågård og hele Venstres gruppe blev Per Bisgaard anmodet om at indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde, hvor man kunne diskutere borgmesterens rolle i sagen. Borgmesteren fik på det åbne byrådsmøde vel det, der hedder et vink med en vognstang om, at hun skulle tænke over sine udtalelser, og at hun burde have fulgt sin kommunaldirektørs kritik af Hobro kommunes måde at handle på. At hun så også forlod det åbne byrådsmøde inden, det var færdigt og undlod at deltage i det lukkede møde - det kan enhver vel forstå. Sagen om fodboldbanen i Gedsted har en helt anden historie end den som optager borgeren fra Gedsted. Per Bisgaard blev af økonomiudvalg og byråd bemyndiget til at handle jord med en borger i Gedsted og i det hele taget at klare sagen med idrætsforeningen i Gedsted. Det lykkedes ham at lave en meget god aftale for idrætsforeningen og kommunen. Ingen fra foreningen har på noget tidspunkt klaget over behandlingen af sagen, før en lignende sag dukker op i Hvam. Hvorfor der bliver lavet om på byrådsbeslutningen, har Per Bisgaard givet en forklaring på i byrådssalen, og han har påtaget sig ansvaret for fejlen. Men måske kan du forklare mig, hvorfor ingen har reageret før 3 år efter at handlen blev afsluttet ? Det er måske fordi, der ikke er nogen, der har manglet noget, eller er det blot en enkelt borgers forsøg på at ramme Per Bisgård. Jeg ved ikke, hvorfra du har, at Per Bisgaard ikke vil svare den omtalte borger på hans spørgsmål i byrådssalen. Det er jo lodret løgn, Doris. Vi har alle hørt på, hvordan Per Bisgård har redegjort for sagens rette sammenhæng i byrådssalen, men det har du måske også overhørt. Jeg har hørt Per Bisgaard sige i byrådssalen, at han ikke havde flere kommentarer til denne sag, da han bliver spurgt igen på det efterfølgende byrådsmøde. Måske har borgeren og Per Bisgaard snakket sammen udenfor byrådssalen - men det kender du vel ikke til ? Doris tænk dig nu om. Lige som du hårdnakket forsvarer alt, hvad borgmesteren gør og er 100 pct. loyal over for hende, så kan du regne med at vi bakker Per Bisgaard op. Jeg tror ikke, nej, jeg ved at I ikke kan knække ham ved at fortælle "sjove" historier og give ham skylden for al verdens ulykker. Borgerne kan godt se, høre og forstå hvad der sker, og mon ikke godt de kunne tænke sig en politisk ledelse, der tog ansvar, viste mod og tog initiativ til at gøre tingene bedre. (forkortet af red.)