Lokalpolitik

Løgn regeringens varemærke

I både kinesisk og japansk teater er det ikke ualmindeligt, at skuespillerne bruger masker som en del af skuespillet.

Når de skal skifte karakter mv., ryger masken op foran ansigtet, og skuespilleren agerer en anden person mv. En interessant teaterform. Samme skuespiller – men forskellige karakterer og roller. Det kan næsten minde om det skuespil, som bl.a. flere borgerlige og nogle socialdemokratiske borgmestre demonstrerer for tiden. De hævder, at de er imod VK-regeringens besparelser på det kommunale område og de budgetmæssige følger dette vil have. For grundet regeringens skattestop, som Socialdemokratiet jo også accepterer, bliver besparelseskravene mere og mere massive. I de kommende år er det bl.a. på tale, at lukke 300 skoler og i hundredvis af lokalbiblioteker mv. Men borgmesterne melder sig jo ikke ud af de pågældende politiske partier eller lignende. De agerer ”oprører imod regeringen” og på den måde agerer de nogle andre end dem, de reelt er. Borgmestrene spiller skuespillet med forargelse og afstandstagen selv om de alligevel gennemfører besparelsesplanerne med hård hånd. Bl.a. i Århus Kommune har den socialdemokratiske borgmester Nicolai Wammen netop gennemført besparelser for næsten en halv milliard kroner og rammer bl.a. de svageste i det danske samfund. Under store beklagelser selvfølelig. Politik 2006 er jo både management og skuespil for folket, ikke! Derudover oplyser HK, at dette betyder et farvel til Tryghedsaftalen for kommunens medarbejdere. Her har Per Tærsbøl, VK- og O-styret i Helsingør Kommune været hurtigere ude: den er afskaffet for år tilbage. Når næste folketings- og kommunalvalg kommer, vil selv samme politikere selvfølgelig garantere, herunder socialdemokraterne, at de vil kæmpe for velfærdsydelserne og deres opret-holdelse! Her sker ingen ændringer. For, at gøre dette skal pågældende politikere jo bare optræde som dem, de ikke er, og gøre det, de er bedst til i dansk politik: lyve. Løgn er blevet VK-regeringens varemærke. Løgn, eufemismer og tilsløring er blevet gjort til en politisk metode. Raffineret af Anders Fogh Rasmussen med ordene: ”her er ikke noget, at komme efter”. På et af de mange topmøder i regi af Den Europæiske Union er de jo nok blevet yderligere inspireret af den ungarske regering og dennes premiereminister Ferenc Gyurcsány, ”Vi løj om morgenen, og vi løj om aftenen”, lyder det fra Gyurcsany på den båndede opta-gelse. Jeg kan ikke nævne et eneste politisk skridt, som vi kan være stolte over bortset fra, at vi har holdt fast på magten, sagde han.” Forholdet er jo i øvrigt derudover, at både Socialdemokratiet (beklageligvis), Dansk Folkeparti, partiet Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det radikale Venstre stort set følger samme økonomiske politik. Og reelt deler syn på den offentlige sektor: Den skal være mindre og mindre. Indtil det punkt, hvor der er sparet og privatiseret tilstrækkeligt. Og velfærdsydelserne, overførselsindkomsterne, er barberet ned til et minimum eller helt fjernet mv. Og bl.a. DSB er privatiseret samt der er private hospitaler med forsikringer, betalingsplejehjem osv. Man har jo i øvrigt ikke set Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt, græde mange tørre tårer over de omfattende besparelsestiltag. Tavshed. Hun foreslår valg: og hvad så? Det er omkostningsfrit, for hun ved godt, at Anders Fogh ikke vil udskrive valg. Ligesom når Pia Kjærsgaard ”truer” regeringens ministre med stormløb: varm politisk luft. Det grænser derfor næsten til det komiske at se borgmester Per Tærsbøl optræde som en an-den ”oprører” overfor sine egne partifæller i regeringspartiet Det Konservative Folkeparti. Et parti han trofast har støttet gennem over 30 års medlemskab af Helsingør Byråd, i Folketinget, amtsrådet mv. Forholdet er jo det at selv borgerlige borgmestre kan regne ud, at hvis de vil gøre sig håb om genvalg ved næste kommunalvalg så skal de profilere sig imod besparel-serne mv. Lokalsamfundets sikre støtter. Men går man ind på Det Konservative Folkepartis lokalhjemmeside for Helsingør Kommune så står der intet om, at ”Per Tærsbøl og den konservative byrådsgruppe” går imod besparelserne. Og med borgerligt ”regime” i Helsingør Kommune siden 1994 kan man jo i øvrigt næppe påstå, at kommunen har udviklet sig i positiv retning. Besparelser har hørt til dagsordenen. Også godkendt af borgmesteren. Hertil kommer de boligstrategiske tiltag med, at satse på privat ejerboligbyggeri stedet for almennyttigt byggeri. En effektiv udskiftning af kommu-nens borgere. Formål: at sikre, at Helsingør Kommune bliver et nyt Hørsholm, Gentofte osv. Og hermed en attraktiv enklave for de velspækkede tegnebøger: fri for sociale nassere. Ønsker vi lokalt og på landsplan at bevare resterne af velfærdssamfundet og i øvrigt, at udvikle det videre skal der træffes reelt solidariske politiske valg. Både i forhold til hvor krydset sættes og vores almenmenneskelige samfundsmæssige ageren.