Løgstør er stadig udgangspunktet

Udvalg vil bede byrådet om at underskrive brev, der skal argumentere stærkt for at beholde politiet i Vesthimmerland og fjordbyen

Politiet synes huslejen i Løgstør er meget dyr. Men politi skal der nu være i Vesthimmerland og byen, er økonomiudvalget enigt om. Foto: Michael Koch

Politiet synes huslejen i Løgstør er meget dyr. Men politi skal der nu være i Vesthimmerland og byen, er økonomiudvalget enigt om. Foto: Michael Koch

Politistationen i Vesthimmerland skal fortsat ligge i Løgstør. Det var der enighed om blandt politikerne, da ”det lille byråd” havde temaet på dagsordenen. Derfor laves der nu et oplæg til et brev, som byrådet vil sende til politimesteren for Nordjylland og Folketingets retsudvalg, hvor man formoder at alle vil lokale folkevalgte vil skrive under. Baggrunden er politidirektør Annemette Cassøes udmelding om, at etaten stærkt overvejer at fusionere stationen i Løgstør til den i Hobro, så Vesthimmerland for fremtiden kun har nærpoliti. Det vil være i Løgstør og Aars. En udmelding der ikke har været populær i især Løgstør-området, hvor man så vil gå fra at være inden for rækkevidde af lovens stærke arm på få minutter til et sted, hvor man ikke kan regne med politimæssig assistance inden for en halv time. Mere politi til Aars? Udover det er udtalelser fra borgmester Knud Kristensen (K) blevet tolket som om at han på stedet er klar til at flytte stationen. Ikke til Hobro, men til Aars, hvorfra hele Vesthimmerland da også kan nås inden for en halv times kørsel med udrykningsfart. Det var faldet socialdemokraten Uffe Bro meget for brystet. Han mente at borgmesteren burde kæmpe for stationen i Løgstør i stedet for at flytte stedet til hovedbyen, og mindede i et oplæg til Økonomiudvalget om, at Knud Kristensen var borgmester for hele kommunen og ikke kun Aars. - Jeg har ikke udtalt, at jeg hellere vil have stationen til Aars end at lade den blive i Løgstør. Udgangspunktet for mig er, at den fortsat skal ligge i Løgstør, siger borgmester Knud Kristensen efter mødet. Både han og Uffe Bro er dog åbne for at øge bemandingen i Aars væsentligt, hvis planen med Løgstør ikke lykkes. Uffe Bro har konkret nævnt flytning af 10-15 mand, dog sådan at udrykninger stadig kun skal udgå fra Aalborg. Brevet ventes færdigt til politikernes godkendelse på byrådets næste møde på torsdag.