Vesthimmerland

LØGSTØR HÅNDBOLDKLUB

{ Der var genvalg til: Jens Gregersen, Jakob Gregersen, Anne Johansen og Susanne Mortensen. { Kent Hjelmager udtrådte af bestyrelsen. Der var nyvalg til Jan Vestrup. { Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Hanne Madsen, ungdomsudvalg Susanne Mortensen, materialeudvalg: Anne Johansen, økonomiudvalg: Benny Hansen, turneringsudvalg: Pia Ahlburg, sponsorudvalg: Benny Hansen, seniorudvalg: Carsten Nielsen, festudvalg: Jan Vestrup, PR-udvalg: Jens Gregersen og menigt medlem: Jakob Gregersen. { Udenfor bestyrelsen er valgt: Kasserer: Bente Holm Hansen. Revisorer: Anne Mette Christensen og Mona Kristensen