Løgstør-området har nyt kulturråd

Lokalt råd skal give input til det nye vesthimmerlandske kulturelle samråd

Lasse Damsgaard
Bibliotekar Bo Jacobsen, formand for det gamle kulturelle Samråd, kunne se tilbage på et særdeles aktivt kulturelt år med bl.a. opførelsen af den nye Vilsted Søs spil, “Den lyse Mø”. Stykket er indstillet til årets kulturpris. Arkivfoto
Kollerup 22. marts 2007 05:00

LØGSTØR: Efter at der nu er dannet et Kulturelt Samråd for hele Vesthimmerlands Kommune, så er der i regi af det gamle kulturelle samråd i Løgstør dannet ”Løgstør lokale kulturråd” der opererer under det nye store vesthimmerlandske kulturelle samråd. Det kunne formanden for det gamle kulturelle samråd i Løgstør Kommune, bibliotekar Bo Jacobsen, oplyse i sin sidste formandsberetning på årsmødet. Her kunne han også med glæde se tilbage på et flot år 2006 i Løgstør området kulturelt set. - En masse ildsjæle fik mange spændende kulturarrangementer søsat. Årets største kulturbegivenhed var efter min mening opførelsen af forestillingen ”Den lyse mø”, som Søens Folk havde ydet en kæmpeindsats for at gennemføre i forbindelse med indvielsen af Vilsted Sø. - En virkelig flot præstation, som vi selvfølgelig også har støttet økonomisk, og som vi lige så selvfølgeligt indstillede til årets Kulturpris, sagde Bo Jacobsen. - Vi har i løbet af året mest koncentreret os om at kigge fremad mod den nye Vesthimmerlands Kommune og tog i foråret initiativ til et møde med samrådet i Farsø, med henblik på vores fælles fremtid. - Da der ikke har været kulturelle samråd i Aalestrup og Aars, indkaldte vi i efteråret alle kulturinteresserede til møder, hvor vi fortalte om ideen bag samrådene og vores bud på fremtiden. - Det lykkedes at danne samråd begge steder og vi gik straks i gang med at arbejde frem mod et sæt fælles vedtægter for det nye fælles samråd ”Kulturelt Samråd for Vesthimmerland”, der nu er etableret, sagde Bo Jacobsen. Valgene til det lokale Løgstør-råd faldt således ud: Formand Else Marie (Tut) Sønderstrup, næstformand Bo Jacobsen, sekretær Inge Kornum og kasserer Susanne Kollerup. Menige medlemmer Helle Nør, Lisbet Nielsen og Søren Christiansen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...