Løgstør savner akademikere

Tidligere og nuværende regering har lovet udflytning af statsinstitutioner

LØGSTØR:Løgstør er på listen over de 10 kommuner med størst vækst i 2002, men denne vækst begrænses af manglen på medarbejdere med en akademisk uddannelse. På Løgstør Venstrevælgerforenings generalforsamling satte formand Gravers Graversen fokus på dette problem i sin beretning. - Det lyder godt på kort sigt, at Løgstør, ifølge undersøgelsen lavet af revisionsfirmaet Deloitte og Touche, er med helt fremme, når det gælder vækst. Men denne udvikling bliver svær at følge op på, når vi ikke kan få de medarbejdere, vi har behov for i erhvervslivet. Gravers Graversen mener ikke, at det endnu ikke er et problem, når det gælder mellemledere. Men når det drejer sig om medarbejdere med en akademisk baggrud, ser det nærmest sort ud. - Jeg har i et par måneder ledt efter en farmaceut til apoteket. Her bliver en stilling ledig 1. september, når en af mine medarbejdere går på efterløn. Det er ikke kun i Løgstør, der er mangel på denne kategori af medarbejdere. I Hjørring mangles tre-fire farmaceuter. Gravers Graversen mener, at en del af problemet skyldes mangel på statslige institutioner i Nordjylland. En udflytning af sådanne til eksempelvis Aalborg ville give meget bedre mulighed for at rekruttere medarbejdere med en højere uddannelse. - Både den tidligere S-ledede og den nuværende borgerlige regering har lovet, at der skulle ske en udflytning, men der er endnu intet sket. Han tilføjer, at det er billigere at etablere sig i Nordjylland end i hovedstadsormådet, hvorfor det kunne være attraktivt for nyuddannede at søge job i Nordjylland. - Og så vi jo mange herligheder at byde på her på egnen, tilføjer Graversen. 120 medlemmer Der var mødt 15 af vælgerforeningens 120 medlemmer til generalforsamlingen, der blev holdt på Pavillon Christiansminde. - Vi har et mål om at komme op på 150 betalende medlemmer. Denne målsætning synes svært at leve op til. Vi havde sidste år et frafald på 19 medlemmer i form af dødsfald, udmeldelser og fraflytninger samt en tilgang på seks nye. Han havde roser til borgmester Jens Lauritzen (V) for den måde, han ledede den demokratiske proces i byrådet. - Det hele sker i et godt samarbejde på tværs af de politiske holdninger. Ombygning og renovering af kommunens skoler sker planæssigt, og ombygningen af de to plejehjem er indledt. Med byggearbejdet på Røde Kors Hjemmet investeres der omkring 170 mio. kr. i de tre plejehjem. Gravers Graversen, der har haft sæde i bestyrelsen i otte år og det seneste år som formand, ønskede ikke at modtage genvalg. Nyvalgt blev byrådsmedlem Albert Veggerby Andersen, der ved konstitueringen blev valgt som formand. Der var genvalg til Carl Hald og Poul Carstensen.