Naturkatastrofer

Løgstør skal sikres bedre mod stormflod

Byrådet i Løgstør er klar til at investere adskillige millioner i en bedre stormflodssikring af byens gamle havnekvarter.

Embedsmændene på rådhuset har siden de voldsomme oversvømmelser i byen for godt en måned siden arbejdet på forslag til, hvordan man sikrer byen bedre mod oversvømmelser. Det samlede byråd har netop fået flere forslag til stormflodssikring præsenteret på et temamøde, og her var holdningen hos alle partier, at embedsmændene skal arbejde videre med idéerne i bestræbelserne på at undgå oversvømmelser som 8. januar. Her oplevede Limfjordsbyen de værste oversvømmelser nogensinde. Fjordvandet stod op i gaderne flere hundrede meter inde i byen. 8. januar blev der målt en vandstand på 2,26 meter over dagligt vande, hvilket er 30 centimeter mere end den hidtil værste stormflod i 1981. Koster 3,5 mio. kr. Et overslag viser, at det vil koste omkring 3,5 mio. kr. at sikre byen bedre. Idéerne går blandt andet på at opsætte såkaldte bølgeskærme i et forsøg på at dæmpe de store bølger, der er med til at skabe oversvømmelserne. En anden idé går på at opsætte trævægge langs vejene, der ligger tættest på fjorden, så vandet ikke løber længere op i byen. Med i en bedre stormflodssikring er også ændringer af kloakker samt en helt ny stenmole ud for indsejlingen til den fredede Frederik den Syvendes Kanal. Det er kun få måneder siger, at kommunen indviede en 270 meter ny havnefront til omkring 10 mio kr. med indbygget stormflodssikring. Det er nogle af idéerne fra denne stormflodssikring, der er tanker om også at benytte i den nye sikring.