Løgstør Skole vil have en hal

Skolen vil søger kommunen om millioner til sportshal

LØGSTØR:Byrådspolitikerne bliver i løbet af kort tid præsenteret for et ønske fra Løgstør Skole om en helt ny sportshal i tilknytning til skolen. Ansøgningen skal ses på baggrund af, at både drengenes og pigernes gymnastiksale på skolen står overfor en større millionrenovering. Det er beregnet, at det vil koste 2,9 mio. kr. at renovere de to gamle gymnatiksale. Skolebestyrelsesmedlemmerne mener, det er så mange penge, at de finder det mere hensigtsmæssigt helt at jævne de gamle bygninger med jorden og i stedet bygge en helt ny stor sportshal på skolen. Formanden for skolebestyrelsen, Jette Nielsen, siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at skolebestyrelsens ambition er en hal, der har "de rigtige mål", så der kan laves blandt andet en håndboldbane. - På skolen har vi det problem, at det er svært at få de nødvendige timer i Løgstør Hallerne. - Der er også foreninger og klubber som har svært ved at få de ønskede tider i Løgstør Hallerne, så vi skønner, at der er et behov for en ekstra hal i Løgstør, siger Jette Nielsen. Der er hverken lavet tegninger eller beregnet priser på, hvad det vil koste at etablere hallen. Inden skolebestyrelsen går videre med det arbejde vil man nemlig først høre byrådets stillingtagen.