Løgstør Socialdemokraterne og Multicenter i Vilsted-Vindblæs

UDVIKLING:Det er tilfredsstillende, at Socialdemokraterne tilsyneladende er parat til at inddrage landsbysamfundenes udvikling i deres partiprogram. Det var ikke det indtryk, man fik ved gennemlæsning af Uffe Bro's artikel om udvikling i og omkring Løgstør by. Det var jo netop mit ærinde at sætte til debat, om Socialdemokratiet kun arbejder for udvikling i Løgstør by og ikke i landdistrikterne. Det er en misforståelse at antage, at mit læserbrev havde til hensigt at rose Venstre ved at skælde ud på Socialdemokraterne. Når der er store anlægsarbejder på dagsordenen, er det vigtigt, at der opnås enighed partierne imellem, således at et evt. magtskifte ikke rokker ved vedtagne beslutninger. Det kan også undre, at Socialdemokratiet ikke føler sig underrettet vedr. Multicenter i Vilsted-Vindblæs. Kulturudvalget var på sit møde 3. april 2002 på besøg på Vilsted-Vindblæs skole, hvor planer for renovering af skole og planer for Multicenter blev fremlagt. På mødet var de 2 socialdemokratiske medlemmer af kulturudvalget Hanne Asmussen og Bjarne Nielsen til stede. Kort ind i det nye år blev arbejdsgruppen for multicenterprojektet bedt om at lave et driftsbudget til fremlæggelse på et socialdemokratisk gruppemøde 20. januar. Men om gruppen har brugt tal og planer kan jo kun gruppens medlemmer udtale sig om. At der har været venstrefolk impliceret i planlægningsarbejdet med multicentret, kan da ikke komme som en overraskelse. Venstremanden Ole Pedersen er af kommunalbestyrelsen udnævnt til at være deres repræsentant i Vilsted-Vindblæs skoles bestyrelse, og kulturudvalgsformanden Christian Haldrup er også fra Venstre. Havde dette projekt fundet sted i sidste valgperiode ville A. Aage Mortensen fra Socialdemokraterne have været impliceret, idet han på det tidspunkt var kommunalbestyrelsens repræsentant i skolebestyrelsen. Et fortrinligt samarbejde, som måtte ophøre, da A. Aage Mortensen ikke opnåede genvalg. Med disse linier er endnu nogen misforståelser og uklarheder ryddet af vejen. I Vilsted-Vindblæs venter vi på svar fra forskellige fonde, før finansieringen af multicentret kan komme på plads. Med hensyn til det politiske spil, kan vi kun håbe på enighed salen rundt. Det er et godt fremadrettet projekt til små penge for kommunen. Hvis ikke der er enighed, er det så "det", og så må vælgerne så drage konsekvenserne af det. .