Løgstør vil samle det

Idræt, kultur og sundhed skal samles i fælles projekt i Limfjordsbyen

asbjørn Berge - tidligere direktør på Vest-Wood - står i spidsen for den arbejdsgruppe, som arbejder med Lanternen. Centret skal ligge på skolens nuværende sportsplads bag ham.Foto: Michael Bygballe

asbjørn Berge - tidligere direktør på Vest-Wood - står i spidsen for den arbejdsgruppe, som arbejder med Lanternen. Centret skal ligge på skolens nuværende sportsplads bag ham.Foto: Michael Bygballe

LØGSTØR:154 millioner kroner. Det bliver regningen for at slå idræt, kultur og sundhed sammen i et nyt stort center i Løgstør. Centret - der på forhånd er døbt Lanternen - er planlagt opført ved Løgstør Skole og skal blandt meget andet indeholde flere idrætshaller, stadions, svømmehal, bibliotek og lægehus. En arbejdsgruppe med erhvervsmanden Asbjørn Berge fra Løgstør i spidsen præsenterede i går projektet, og om godt en måned får politikerne i byrådet i Vesthimmerland tankerne forelagt på et temamøde. Over 20 foreninger i Løgstør er på forhånd tændte tændte på for idéen og har betalt, så en arkitektgruppe har kunnet arbejde med sagen. I tiden frem til byrådsmødet skal foreningernes bestyrelser forsøge at få endeligt grønne lys fra medlemmerne til binde sig til projektet. Tankerne er opstået i kredsen omkring Løgstør Hallerne, fordi hallerne står overfor en omfattende opdatering. Men efter en snak med DGI var vurderingen, at uanset hvor mange penge, der bruges på renovering, vil en fremtidssikring ikke være mulig i de eksisterende haller. - Tidspunktet netop nu er velvalgt, fordi flere store investeringer i byen står for døren. Gennemføres disse investeringer hver for sig, så spilder vi chancen for at samle aktiviteterne og dermed give byen muligheden for at leve op til de krav, der stilles på idræts- og kultursiden, siger Asbjørn Berge. - Udover en større renovering af Løgstør Hallerne står Løgstør Idrætsforening med et projekt omkring opførelse af en ny hal med kunstgræs ved det nuværende stadion, mens Løgstør Skole lægger an til renovering af de eksisterende gymnastiksale. - Der er også planer om etablering af en kantineordning på Løgstør Skole til en forventet madordning, og desuden er et nyt sundhedscenter med læger, fysioterapi og kiropraktorer i støbeskeen. - Realiseres disse projekter hver for sig, så får vi aldrig mulighed for at koble tingene sammen, men i øjeblikket er der en historisk mulighed for at slå alt sammen og etablere ét samlet center, hvor der vil være et utal af samdriftsmuligheder og meget stor fleksibilitet, siger Asbjørn Berge. Idéen er at placere det 12.500 kvadratmeter nye store center hvor Løgstør Skole i dag har idrætsplads. De nye boldbanerne skal ligge ved siden af - der hvor Løgstør Rideklub i dag har sine ridebaner. I stedet flyttes rideskolen uden for byen. Hvis alt går som planlagt, kan første etape startes op midt i 2009 og sidste del i 2013, vurderer Asbjørn Berge. Johnny Larsen, der er formand for Løgstør Idrætsforening, ser store perspektiver i en samling. - Det vil være helt fantastisk at få alt under ét tag. Vi ville kunne levere nogle faciliteter til vores spillere, som idrætsforeningen aldrig selv ville kunne tilbyde, siger han.