Energiselskaber

Løgstør, Vindblæs og Ranum får fælles fjernvarme

Det vil koste 75 millioner kroner at koble de tre byer sammen på et fælles fjernvarmenet og udvide i Løgstør

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Uffe Bro, der er formand for Løgstør Fjern-varmeværk. arkivfoto

LØGSTØR/RANUM/VINDBLÆS:Et fælles fjernvarmeprojekt til 75 mio. kr. skal give fjernvarmeforbrugerne i Løgstør, Vindblæs og Ranum billigere fjernvarme. Det er ambitionen bag en idé om at koble de tre byer sammen på ét fjernvarmenet, som bestyrelsen for Løgstør Fjernvarmeværk netop har sagt OK til at der arbejdes videre med. Projektet bliver det første af sin art i Danmark, fordi tre byer forbindes med store fjernvarmeledninger. To andre steder er to byer koblet sammen, men ingen steder er der tre. Planen er at lægge 12 kilometer fjernvarmeledning ned i jorden for at forbinde Vindblæs, Ranum og Løgstør. Det vil koste omkring 1,3 mio. kr. pr. kilometer fjernvarmerør. Desuden skal der opføres et helt nyt anlæg til halmfyring syd for industrikvarteret i Løgstør. I Vindblæs er det planen at etablere et biogasanlæg, der skal forsyne kraftvarmeværket i byen med gas fra blandt andet gylle. Det anlæg skal etableres af landmand Jesper Krog, og biogasanlægget bliver så stort, at det også kan produceres fjernvarme til Ranum, hvor der til gengæld ikke længere skal produceres varme i dagligdagen. Ranum Fjernvarmeværk skal udelukkende bruges som reserveanlæg, der kan bruges ved spidsbelastning. Formanden for Løgstør Fjernvarmeværk, Uffe Bro, understreger, at projektet i øjeblikket er inde i de indledende faser, som betyder, at ingeniørfirmaet Aaen kun har lavet foreløbige beregninger. - Men vi er så langt, at en samlet bestyrelse i Løgstør netop har sagt ja til at der bliver arbejdet videre, så der forhåbentlig kan stå et færdigt projekt klar i 2009, siger Uffe Bro, som dog understreger, at bestyrelsen for varmeværket i Løgstør stiller som ufravigeligt krav, at varmeforbrugerne i Løgstør under ingen omstændigheder kommer til at betale mere for varmen. - Vi skal være 110 procent sikre på, at der ikke bliver ulemper for fjernvarmeforbrugerne i Løgstør - og allerhelst skal der da også være en gulerod for varmeforbrugerne her, siger Uffe Bro. - Et andet krav er at varmeforbrugerne i Vindblæs skal have tilslutningspligt - nøjagtig som forbrugerne i Ranum og Løgstør er tvunget med på fjernvarme. - Men det tror jeg nu heller ikke bliver det store problem, for målet med det fælles varmeprojekt er, at varmeforbrugerne i både Vindblæs og Ranum kommer ned på de priser, som forbrugerne i Løgstør betaler. Og samtidig må landmanden have sikkerhed for sin investering i biogasanlægget, siger Uffe Bro. En familie i et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter i Løgstør betaler i dag 10.900 kr. årligt for varmen, mens de tilsvarende tal for Ranum er 17.081 kr. og Vindblæs 25.888 kr. Så ikke mindst varmeforbrugerne i Vindblæs, der er plaget af meget høje priser, har udsigt til priser på en tredjedel eller en fjerdedel i forhold til i dag. Idéen er at der skal lånes til de store investeringer, og det vil betyde, at varmeforbrugerne i Vindblæs og Ranum skal låne til etableringen af fjernvarmeledningerne til de to byer. - Forbrugerne i Ranum og Vindblæs får klart de største økonomiske fordele, hvis projektet bliver ført ud i livet, men de foreløbige beregninger fra ingeniørfirmaet peger på, at der også kan være en lille økonomisk fordel for løgstørianernes varmepriser. - Men det vigtigste set ud fra Løgstørs synspunkt er, at vi må forvente, at Løgstør Fjernvarmeværks varmepris vil stige over en årrække, hvis vi ikke gør noget. - Der er nye miljøkrav, som betyder, at vi skal investere kraftigt på det gamle værk. Så her finder vi, at en løsning med et helt nyt halmfyringsanlæg udenfor Løgstør kan være det der gør, at vi fortsat kan holde den meget lave varmepris, som vi har i Løgstør, siger Uffe Bro. Det er beregnet, at halmanlægget i Løgstør vil koste omkring 28 mio. kr. Uffe Bro oplyser, at de godt 1700 varmeforbrugere under Løgstør i løbet af foråret vil blive indkaldt til et orienteringsmøde, hvor planerne vil blive lagt frem. - Første skridt på vejen i dette projekt er naturligvis, at forbrugerne i Løgstør siger ja. Hvis de siger ja, så bliver planerne også lagt frem i Ranum og Vindblæs, og herefter bliver et egentlig projekt sendt af sted til godkendelse i kommunen, siger han.