løgstør

I DAG 7.30 HP"s Plads, Løgstør: Slægts- og Lokalhistorisk forening for Løgstør har tur til Landsarkivet i Viborg. 11-17 Limfjordsmuseet, Løgstør: Åbent. 12 Midtbyen, Løgstør: Team Løgstør cycling for health præsenterer holdet. I MORGEN 13-16 Løgstør Stadion: Pigeraketten - fodbold for piger mellem 6-12 år. Arr.: Løgstør IF og DBU. 19.30 Løgstør Bio: Eye for Eye. GUDSTJENESTER 11 Ranum Kirke. 9.30 Malle Kirke. 9.30 Overlade Kirke. 10 Vilsted Kirke. 11 Oudrup Kirke. 9.30 Næsborg Kirke. 9.30 Løgstør Kirke. 11 Aggersborg Kirke. 11 Frikirken Løgstør, Østergade 5F. 10 Jehovas Vidners Rigssal, Løgstør.