Lokalpolitik

Løgstørbanen spærrer udviklingen

Lovforslag i bumletogsfart har konsekvenser for både lokalplaner og erhvervsudvikling

AARS:Banestrækningen mellem Løgstør og Viborg bliver en stadig større torn i øjet på politikerne i Aars. Jernbanestrækningen, der tilsyneladende ikke vil, dø spærrer i stigende grad for udvikling i kommunen. Det er der ifølge borgmester Knud Kristensen kun et ord for: - Det er en skandale, at der nu på femte år tilsyneladende ikke er nogen i Banestyrelsen og Trafikministeriet, der evner eller er interesseret i at få nedlagt Løgstør-banen. Senest blev konsekvenserne for den kommunale beslutningsgang illustreret, da Aars Kommunes økonomiudvalg onsdag havde to lokalplaner på dagsordenen. De måtte begge ændres, fordi Banestyrelsens arealer ikke kan indgå i planlægningen, sålænge det ikke er besluttet at nedlægge banen. I Østrup spænder den uafklarede fremtid for strækningen ben for en lokal virksomheds langtidsplanlægning. I Aars nøjes kommunen i forbindelse med en ny lokalplan med at anlægge en midlertidig sti i Stenildvadområdet. Stien skal senere indgå i et stisystem i området, men først, når kommunen kan tage stilling til, om der skal åbnes for kørsel til Gislumvej. Det kræver, at vejen kan krydse banelegemet. Begge dele er overskuelige problemer, som kan løses med et tillæg til lokalplanen, når Folketinget engang har taget stilling til et lovforslag om at nedlægge banestrækningen. I Aars by spærrer banestrækningen desuden for ønskerne om at udlægge en del af det gamle baneområde til større pladskrævende butikker. - Vi har i øjeblikket mange henvendelser fra erhvervsdrivende, der ønsker at etablere sig på områder langs banestrækningen i Aars. Men så længe trafikministerent ikke fremlægger lov-forslag om at nedlægge banen, kan vi ikke gøre andet end at ryste på hovedet og sige, at de må vente på bedre tider. Det er hovedsageligt en diskussion om hvem, der skal betale for oprydningen af banestrækningen, som blokerer for lovforslaget. Kommunerne vil ikke. Banestyrelsen og trafikministeriet vil heller ikke. Til gengæld vil Knud Kristensen have de ansvarlige til at rydde op. - Vi vil ikke blive ved at finde os i, at Banestyrelsen ikke rydder for ukrudt langs banen. Det skal naboerne ganske enkelt ikke leve med.