Lokalpolitik

Løkke affærdiger Rosholm-kritik

Minister udspurgt i en time om, hvorfor hans jurister har omstødt afgørelser

KØBENHAVN:Rolig, fattet og omgivet af en stribe embedsfolk sad indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i går foran Folketingets kommunaludvalg for at forklare sig. Ministeren skulle svare på, hvorfor hans jurister har omgjort to sager fra Statsforvaltningen i Nordjylland, som dels havde pålagt byrådsmedlemmer fra Brovst at betale erstatning, dels afgjort, at en dyr middag for Nordjyllands Regionsråd var ulovlig. Helt usædvanligt sagde direktøren for statsforvaltningen, Claus Rosholm, op med direkte henvisning til, at hans afgørelser var blevet ændret af den øverste tilsynsmyndighed, Indenrigsministeriet. Så i går havde SF¿s kommunalordfører, Kristen Touborg, bedt Lars Løkke Rasmussen om at forklare sig. Touborg indledte mødet med at påpege, at det er uheldigt, at et ministerium har opgaven med holde tilsyn med kommuner. - Dermed kan der opstå tvivl om, at der er vandtætte skodder mellem sagerne og det politiske arbejde. Alene risikoen for en sådan sammenblanding af interesser er skidt for folkestyret, sagde SF¿eren. I den såkaldte Brovst-sag dømte Vestre Landsret kommunen til at betale 100.000 kroner i erstatning til en vognmand, som Socialudvalget havde frataget opgaver uden saglig begrundelse. Efterfølgende pålagde statsforvaltningen medlemmerne af udvalget at betale en bod på 2000 kroner, men den afgørelse omstødte juristerne i ministeriet. I går holdt Lars Løkke Rasmussen fast i sine juristers vurdering. - Det forhold, at kommunen er blevet dømt, er ikke det samme som, at kommunalpolitikerne har pådraget sig erstatningsansvar over for kommunen. Hvorvidt det er tilfældet, afhænger af, om der er grund til at antage, at de havde handlet forsætligt eller uagtsomt, sagde ministeren, som også mente, at regionsrådets dyre middag var i orden. - Der skal være et lovligt formål, og der gælder en grænse for, hvor meget arrangementet må koste, sagde ministeren. Begge punkter levede arrangementet - som aldrig blev gennemført - op til, mente han. Ministeren tilføjede, at siden 2004 har Indenrigsministeriet omstødt 22 afgørelser fra statsforvaltninger. S bakker minister op Indenrigsministeren fik i går støtte fra en uvant kant. - Der findes i dommene (i Brovst-sagen, red.) ingen belæg for, at det pågældende udvalg har fået nogen indikationer om, at her var man i gang med at træffe en problematisk afgørelse, lød det fra Ole Stavad (S). I en lang, uforbeholden støtteerklæring til ministeriet advarede han imod at tolke juraen så striks, at almindelige byrådspolitikere ikke har mulighed for at regne ud, om de gør noget forkert. Til trods for opbakningen kan Lars Løkke Rasmussen (V) ikke lægge Rosholm-sagen bag sig endnu. SF¿er: Det lugter SF har bedt ham svare på en række skriftlige spørgsmål, og partiet kommer med et lovforslag om, at tilsynsopgaven skal flyttes fra Indenrigsministeriet til et uafhængigt nævn. Kristen Touborg synes, at de to sager lugter af politisk indblanding. - Fra partikammerater blev der rettet henvendelse om, at man meget gerne ville have, at han (ministeren, red.) så på sagen. Det kunne indikere, at han har vanskeligt ved at adskille de to kasketter, den som indenrigsminister og den som næstformand i Venstre, siger Kristen Touborg. Men Orla Hav (S) har også rettet henvendelse til Lars Løkke Rasmussen. Han er jo ikke partifælle? - Når man har været i politik nogle år, ved man, at den ene tjeneste kan være den anden værd, siger Kristen Touborg. Lars Løkke Rasmussen afviser blankt, at han har påvirket sagernes afgørelse. - I disse sager - og du kunne nævne mange andre - har jeg været på nakken af ministeriets jurister for at få truffet nogle hurtige afgørelser, men jeg har aldrig blandet mig i, hvordan sagerne er faldet ud, siger Lars Løkke Rasmussen.