Løkke har opskriften

FOLKESKOLEN:Hvis vi i Danmark skal ligge blandt de bedste i verden på folkeskoleområdet, kræver det, at Danmarks næste statsminister også hedder Lars Løkke Rasmussen. For det er nemlig selvsamme Lars Løkke, der har opskriften på verdens bedste folkeskole, hvilket han illustrerede med al tydelighed i mandagens folkeskoledebat med Villy Søvndal. De elementer, som skal skabe verdens bedste folkeskole, kræver en Venstre-regering - også næste gang. Bl.a. skal vi allerede fra 2. klasse have fokus på, om eleverne har de færdigheder i læsning som man kan forvente og der indføres derfor et nationalt minimumsniveau for læsefærdigheder. Hvis så ikke disse færdigheder opfyldes skal kommunen skride ind allerede efter 2. klasse. Men der skal selvfølgelig være fokus på læsning igennem hele skoleforløbet - alle skulle jo gerne kunne læse når de går ud af folkeskolen. Et andet element, som skal styrke fagligheden i den danske folkeskole, er at elever i 0.-3. klasse, fra skoleåret 2012/2013 skal have en sekstimers sammenhængende skoledag. Dette giver mulighed for en større diversitet i de læringsmetoder der benyttes i skolen, det giver mulighed for, at lektielæsning, fysisk udfoldelse og konventionel undervisning kan gå hånd i hånd. Og selvfølgelig giver en længere skoledag mulighed for mere læring. Vi må nok også erkende, at mennesker har forskellige talenter, interesser og kompetencer, og deraf egner sig til forskellige ting. Derfor åbner regeringen op for, at man får mulighed for at oprette emnebaserede linier i udskolingen, for eksempel international linje, erhvervslinje og så videre. Dette har for det første den fordel at der bliver et større fokus på den enkelte elevs kompetencer samtidig med, at skolen kommer til at målrette sig mere imod efterfølgende uddannelse. Jeg føler mig overbevidst om, at regeringen har opskriften på verdens bedste folkeskole, det håber jeg at I også gør.