EMNER

Løkke med lånte fjer

For nylig præsenterede Lars Løkke sig i en Vs store to-siders valgannoncer som en "glødende tilhænger af det danske velfærdssamfund".

Men hvad er så årsagen til, at han i sin bog "Hvis jeg bliver gammel" går ind for en fjernelse af folkepensionen? Hvorfor satte han i sin tid som storrygende og fadbamsende sundhedsminister så mange penge ind på at overbetale privathospitalerne, at selv Lene Espersen fandt det nødvendigt at lukke for "guldhanen"? Og hvorfor har Løkke aldrig taget afstand fra Anders Foghs Minimalstats-bog indeholdende en hetzagtig kritik af velfærdsstaten, men i øvrigt skrevet umiddelbart efter ti år med skiftende Schlüter-regeringer og Fogh selv som skatte- og økonomiminister - indtil han måtte forlade denne post i utide, fordi han havde løjet overfor Folketinget vedr. sin lidt for kreative bogføring. Til alt held havde V en - mindst - ligeså troværdig afløser klar: Peter Brixtofte. Valget kunne også være faldet på Claus Riskjær. I hvert fald var de begge her i 1992 endnu på fri fod. Lars Løkke er lige så uinteresseret i ideologiske emner som Poul Schlüter, der som bekendt mente, at "ideologi er noget bras". Man kan derfor undre sig over, at Fogh satte netop Løkke til at lede arbejdet med udformningen af V's seneste principprogram (2006). Men skaden er til at overse, eftersom V - siden Fogh i april 1998 overtog formandskabet - har været et parti i ideologisk opløsning. Fra at være en frådende minimalstats-liberalistisk kritiker af velfærdsstaten endnu under valgkampen i marts 1998 - hvor V gennemførte et opgør mod "velfærdsnarkomanien", et udtryk hentet i Foghs Minimalstatsbog - fremstod han måneden efter i forbindelse med sin overtagelse af formandskabet for V - som tilhænger af velfærdsstaten. I Berlingske bekendte Fogh sig således til "det grundlæggende princip, der ligger i den skandinaviske velfærdsmodel" (19.4.98). Med en så hurtigt gennemført ideologisk omklædning fra partiformandens side, er det jo ret ligegyldigt, hvad der står i partiprogrammet. Der står f.eks., at man bør indføre brugerbetaling mere generelt - besluttet af et stort flertal på Vs landsmøde i 2006. Men Fogh nægtede at rette sig efter dette krav. Hvad skal man så med et principprogram? Og hvad skal man med et landsmøde, når partiets leder ikke vil rette sig efter, hvad landsmødes store flertal foreslår? At Løkke ikke interesserer sig for ideologi har imidlertid ikke hindret ham i at pleje tæt omgang med sin nok så ideologisk interesserede partifælle, velfærdsstats-haderen Søren Pind, som i sommeren 2003 søgte at yde sit bidrag til den værdiløse Foghs såkaldte "værdikamp'" Pinds bidrag til denne "kamp" bestod i at grave nogle af Foghs minimalstats-liberalistiske værdier frem af gemmerne - uden, at det generede den daværende V-næstformand Løkke, skønt han iflg. sin egen påstand er en "glødende tilhænger af det danske velfærdssamfund". Da Løkke tiltrådte som indenrigs- og sundhedsminister i 2001, fik han oprettet et Velfærdspolitisk Sekretariat. I dette sekretariat ville han bl.a. ansætte Mads Lundby Hansen, den nuværende cheføkonom i den ultra-liberalistiske tænketank Cepos. Men hvad har dog været tanken med at søge at ansætte en velfærdsstats-hader som Lundby Hansen, når Løkke nu er en så "glødende tilhænger" af velfærdsstaten? I sin tale på Venstres landsmøde den 21.11.09 om mulighederne for at realisere "den danske drøm" fastslog Løkke, at denne drøm er "vokset i takt med udviklingen af det åbne, frie, socialt retfærdige Danmark, vi kender i dag. Venstre har ikke patent på drømmen, men vi har i den grad (!) præget og formet drømmen gennem meget mere end 100 år". Det passer ikke. V har sammen med K i det meste af det 20. århundrede modsat sig store dele af velfærdsudviklingen - indtil det efter valget i 1998 blev nødvendigt for Anders Fogh at gøre det modsatte for på den måde at lokke socialdemokrater til sig. Løkkes ros til det parti, som han er formand for - mht. udviklingen af velfærdsstaten - har således intet med virkeligheden at gøre. Han pynter sig - som Fogh gjorde det - med lånte velfærds-fjer.