Lokalpolitik

Løkke vil bare lukke kattelemmen

Mange store kommuner er blevet "smittet" af Lars Løkkes magtsyge. Vil herske over små nabokommuner, nægter at samarbejde med dem. Disse skal "underlægge" sig.

Heldigt, at den største kommune her i området har en demokratisk og fremsynet borgmester. Heldigt, at borgmester Ove Dalsgaard, Ballerup, ikke hører til dem, der følger devisen: "Når en ko bisser, så bisser hele flokken". Hører ikke til Lars Løkkes parti, så man kunne forudse, at han blev banket på plads. Lars Løkke siger bare, at alt bliver "bedre og billigere", og som Venstres Marianne Pedersen udtrykker det, "så er det os, der bestemmer". Politikerne påstår, at de får vækstcentre, når de får lavet kæmpekommuner. Er det de store kommuner som f.eks. København, der hidtil har klaret sig bedst ? Er udviklingen indenfor industri og forskning ikke sket i omegnskommunerne ? Mads Clausen (grundlægger af Danfoss) prøvede at komme til Sønderborg, som afviste. Derfor tog han til Nordborg, hvorfra den verdensomspændende virksomhed nu styres. Firmaer som Grundfos, B&O, Ecco og Lego startede også i et lille samfund, og så voksede samfundet om dem. Det er manden bag, der er afgørende, ikke kommunens størrelse. Der sker en konstant udflytning af arbejdspladser, men både virksomheder og medarbejdere tager det alt for roligt, siger Jørgen mads Clausen. Men Lars Løkke & Co. vil lave en meget dyr kommunalreform. Af eksperter skønnet at komme til at koste ca. 100 milliarder. Hvorfor skal Danmark gentage andres dumheder? Holland har dyre og dårlige erfaringer med at lave større kommuner. Norge advarer mod sundhedsreformen. New Zealand er gået tilbage til mindre kommuner. Her siger man: Big is bad. Bornholm: Dyrere og dårligere, Meget langsommere sagsbehandling, lukning af skoler osv.