Løkkegade-skitse godkendt på lukket møde

Skødet kan skrives - flertal nikkede ja til oversigtsplan fra Bo Kristensen

Lokalpolitik 19. september 2002 08:00

LØKKEN: Et flertal i kommunalbestyrelsen har på det lukkede møde godkendt en oversigtsplan fra Bo Kristensen og Morten Mortensen. Planen omfatter det kommende byggeri i Løkkegade 4 i Løkken. - Vi har fået en skitse fra Bo Kristensen, der giver overblik over, hvor stort et areal han skal bruge til sit byggeri, oplyser borgmester Knud Rødbro. Byggeriet inddrager 159 kvadratmeter parkeringsplads og græs, hvor blandt andet hybenhækken står. - Han skal bruge en lille smule af græsset. Men hele den lange linje ind mod Løkkenstrand, der har været drøftet i kommunalbestyrelsen, skal han slet ikke bruge noget af, forklarer borgmester Knud Rødbro. - Kommunalbestyrelsen har sagt, at planen er i orden, og nu handler vi med ham. Samtidig har vi sendt en kopi af udskriften fra kommunalbestyrelsesmødet til tilsynsrådet. Tilsynsrådet vurderer i øjeblikket udbuddet af Løkkegade 4. Punktet var oprindelig ikke på kommunalbestyrelsens dagsorden, men da skitsen blev præsenteret for kommunalbestyrelsen på det lukkede møde, ønskede flere medlemmer, at sagen blev sat på som et punkt på dagsordenen. Et mindretal i kommunalbestyrelsen ønskede ikke at tage stilling til skitseforslaget, inden Tilsynsrådet har truffet afgørelse i sagen. Når et flertal i kommunalbetyrelsen har sagt ja til skitsen, kan man vel ikke som borgere gøre indsigelse mod byggeriets omfang, når lokalplanen skal i høring? - Nej, det kan man ikke. Så ved man på forhånd, hvor meget byggeriet kommer til at fylde. Og jeg mener, det kommer ind under mindre udvidelser - det mener et flertal i kommunalbestyrelsen, understreger Knud Rødbro. Han kan ikke oplyse, hvem der stemte mod planen, idet sagen er behandlet på et lukket møde. Løkken-Vrå Kommunen og Bo Kristensen kan nu underskrive skødet. - Tilsynsrådet har jo allerede sagt, at det hverken kan eller vil stoppe handlen. Men tilsynsrådet kan give os en næse for ikke at have været klar nok i vores udbudsmateriale. Vi har i udbuddet skrevet cirka, og alle, der har spurgt, har fået besked om, at der kan blive tale om en mindre udvidelse. Og flertallet mener, at det, Bo Kristensen har fremlagt, er en mindre udvidelse. Debatten på det lukkede møde gik ifølge borgmesteren på, om udbuddet har været præcist nok. - Vi mener absolut, arealet kommer ind under mindre udvidelser. Men jeg er da ikke bleg for at sige, at vi godt kunne have gjort det her mere præcist. Sådan er det altid, når man ser tingene i bakspejlet. Vi havde ikke dengang forestillet os, at det her ville give problemer, så havde vi gjort det anderledes, forsikrer Knud Rødbro. Ikke om igen Borgmesteren mener ikke, at Løkken-Vrå Kommune kan lade udbuddet gå om. - Så skaber vi bare et nyt problem. Bo Kristensen og Morten Mortensen har fået at vide, at deres projekt er valgt, og så har de også en forventning om, at de får lov at lave projektet. Hvis vi pludselig trækker det tilbage igen, kan de starte en sag mod os, tilføjer Knud Rødbro. Men er der ikke fare for, at høringsfasen bliver et paradenummer, når skitsen er godkendt? - Jamen vi går jo ikke ind på de vitale dele af markedspladsen, som man hele tiden har sagt, at man ikke ønsker indgriben i. Vi kommer ikke engang ind til grusvejen. Der vil stadig være luft mellem grusvejen og det lange stykke over til Løkkenstrand, tilføjer borgmesteren. - Det handler udelukkende om et lille stykke græs og de hybenroser, der ligger lige bag parkeringspladsen. Her kan man få plads til det ene af husene. - Flertallet har ment, at der er tale om en mindre udvidelse, og der er intet til hinder for, at vi kan underskrive skødet. Og det agter vi at gøre. - Nogen vil måske kunne pege fingre af os bagefter, fordi vores udbudsmateriale ikke har været præcist nok. Men det har været upræcist af to grunde. Vi vidste ikke, hvor meget plads der skulle bruges til den nye bygherre, og vi har været usikre på, hvor meget jord trykkeren skulle have. Han køber fem meter, der ligger i forlængelse af hans trykkeri. Det er tilretninger, der gør, at vi kan gennemføre projektet, og dem agter vi at foretage.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...