Løkken afprøver ny energikilde på værket

Korn-afrens fra Vrå kan måske erstatte flis og træpiller på sigt

Energiselskaber 29. september 2002 08:00

LØKKEN: Løkken Varmeværk er i gang med et spændende forsøg, som går ud på at finde alternative energikilder. Det oplyste formand Hans Jørgen Christiansen på værkets generalforsamling. - Vi har afsat 500.000 kroner til forsøget. Det sker ud fra den betragtning, at vi kan hente samme beløb hjem fra indkøbt energi. Forsøget er, at vi har lavet aftale med KFK og Nordjysk Andel i Vrå om at aftage deres korn-afrens. Vi skal så presse det i piller for at kunne anvende produktet, forklarede formanden. - Det ville naturligvis være lettere, om vi kunne bruge løst kornafrens. Men det kan vi ikke på grund af støv og styring af brændslet. Løst kornafrens vil kræve meget store bygninger til opbevaring. Vi har til dette forsøg lejet en bygning i Børglum, hvor produktion og opbevaring finder sted, og vi har købt brugt materiale til fremstillingen. Hvis det falder godt ud, er det vores hensigt, at vi vil gå ud og lave aftaler med hensyn til aftag af korn-afrens. Så kan det måske blive vores nye energikilde fremover, sagde formanden og understregede, at værkets personale er den store dynamo i dette projekt. - Tiltaget skal ses i lyset af, at vi nok fremover forventer en stigning på flis og træpiller. En årsag til det er, at der i Herning er bygget et stort kraftvarmeværk med flis som energi. Det vil betyde, at mængden af flis ikke rækker i fremtiden. Alene værket i Herning har brug for mindst samme mængde, som de nuværende, flisfyrede værker bruger om året, oplyste Hans Jørgen Christriansen. Løkken Varmeværk har i det forgangne år brugt flis som hovedbrændsel, men har dog også i årets løb brugt lidt flere træpiller.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...