Løkken Golfklub har fået åndenød

Løkken Golfklub er plaget af en så stor rentebyrde, at klubben ikke længere kan betale af på gælden til Hjørring Kommune.

Ved udgangen af 2008 havde Golfklubben en samlet gæld på 6,9 mio. kr. hvoraf de 2,7 mio. kr. var kortfristet gæld. Lukningen af Løkken Sparekasse forværrede golfklubbens finansielle situation så meget, at klubben for et par måneder siden søgte Hjørring Kommune om henstand indtil 2011 på at betale årlige afdrag på 35.000 kr. på to kommunale lån for 2007-2010. Blandt andet fordi klubbens nye bank satte renten på en kassekredit op fra 3 til 7,75 procent. På byrådsmødet forleden sagde byrådet ja til ansøgningen, således at klubben får henstand til 2011 med at betale afdragene på tilsammen 140.000 kr. - Klubben har strammet op på udgiftsstyringen, og der er lavet en plan for at komme ud af situationen, begrundede Kai Møller, næstformand i Fritids- og Kulturudvalgets indstillingen om at bevilge henstand. Men han tilføjede, at sagen giver anledning til at man bør kigge på retningslinier for afvikling af lån til foreninger. Således stammer det ene af kommunens lån til Løkken Golfklub helt tilbage til klubbens start i 1991, hvor det blev givet som et rente- og afdragsfrit lån i fem år. Daværende Løkken-Vrå Kommune gav henstand til 2001, hvorefter klubben betalte afdrag i årene 2002-06. Klubben har nu en restgæld på 235.000 kr. til kommunen.