Løkken

Løkken-hallen klar med projekt

Svømmehal vil koste 10,5 mio. kroner at istandsætte

LØKKEN:En renovering af Løkken Svømmehal vil beløbe sig til 10,5 mio. kroner, og formand for Løkken Hallen, Christian Frøstrup, har søgt kommunen om en kommunegaranti for et nyt 20-årigt lån samt forhøjelse af hallens årlige driftstilskud. Kulturudvalget har bedt hallens bestyrelse om et møde. Hvis hallen skal låne alle pengene til projektet, vil det resultere i en ekstra ydelse på cirka 1,1 mio. kroner årligt i 20 år. - Da vi ikke har økonomi til at løfte en sådan ekstra ydelse i vores regnskab med det nuværende tilskud, beder vi hermed kulturudvalget om hjælp til at løfte opgaven, skriver Chrsitian Frøstrup i sin henvendelse til politikerne. Løkken-hallen ønsker at renoveringen skal i gang i efteråret/vinteren 2004/2005. Christian Frøstrup konkludrer i sit brev, at svømmehallen er meget nedslidt, og hallen har haft tre ingeniørfirmaer til at komme med et oplæg til renoveringen. - Af disse tre har vi valgt Cowi til at analysere videre på behovet i Løkken Svømmehal. Cowi har gennegået svømmehallen sidst på foråret og er nu kommet med en rapport, der fortæller, hvad der skal gøres for at føre svømmehallen up to date. Arbejdet indebærer blandt andet nyt vandbehandlingsanlæg, ny teknikerkælder, membran og ny klinkebelægning på promenadedæk samt foliemembran i bassinerne. Sven Bertelsen, formand for kulturudvalget, fortæller, at kommunalbestyrelsen ikke har været klar over, at Løkken-hallen var så langt fremme med projektet, da budgettet for 2004 blev lagt. - Vi vidste godt, det var på trapperne, og at de har arbejdet med det i flere år. Men vi har i kommunalbestyrelsen givet hiannden hånd på, at det problem skal løses. Ikke at der er afsat penge til formålet, men bordet rundt har man politisk nikket ja til, at vi skal finde penge til yderligere tilskud eller afdrag på lån, tilføjer Sven Bertelsen. - Men vi vil gerne have repræsentanter fra hallen ind til møde, og vi ønsker at se nogle mere nuancerede forslag på budget og låntagningen. Ti mio. kroner er mange, mange penge, og vi vil godt høre om hele projektet og drøfte, hvordan låntagningen kan hænge sammen.