Redningsvæsen

Løkken skal kæmpe for at komme med Jammerbugten

STRUKTUR - Under lokaldebattens overskrift i Nordjyske Stiftstidende den 03. dec. 2004: "Det er vist en misforståelse" af Tina Ussing Bømler følgende opfølgning: Når alt kommer til alt, må vi her i Løkken nok erkende, at det der i 1970 udmundede sig i et tvangsægteskab med Vrå nok er den største misforståelse, der er truffet for Løkkens vedkommende. Det bygger jeg på, at man gang på gang i sin færden i Løkken støder på udsagnet: "Hvad skal vi med dem på den anden side af Børglum Bakke", og det er så rigtigt, som det er sagt, så derfor mener jeg, at vi nu har chancen for at få dette tvangsægteskab opløst. Løkken er og bliver geografisk en del af Jammerbugten, desuagtet at flertallet i Kommunalbestyrelsen er af anden observans, men man kan nu engang ikke flytte Vesterhavet til Vrå ej heller Hjørring. At undertegnede jævnfør Tina Ussing Bømler skulle have misforstået Demokratigruppens intentioner, må vist tages med et "gran salt". Det var netop udsigten til et sydligt tilhørsforhold, der især bragte Demokratigruppen op på barrikaderne. Tina Ussing Bømler klanderede mig for at mene, at gruppen havde en skjult dagsorden, hvilket jeg fortsat vil fastholde. Først det forhold: Hvorfor trak Karina Nielsen sig dengang? I Nordjyske Stiftstidende den 16. dec. 2004 bekræfter Demokratigruppen jo selv ved erkendelse af, at en sydløsning dengang var målet for Kommunalbestyrelsen. Et andet og indtil nu ubesvaret spørgsmål: Hvorfor havde Birthe Andersen så travlt med konstant at fastholde, at klokken var fem minutter i tolv, set i bakspejlet af, hvad der er foregået i andre kommuner. Må jeg hertil sige, at denne holdning fra venstres side nok var en smule forhastet og hvorfor? Demokratigruppen udtaler sig i ovennævnte artikel flot, at hvis der er borgere i den sydlige del af kommunen, der har interesse for en afstemning, er de velkommen til at kontakte enkeltpersoner desangående. Hvem? Alle er jo for en nordløsning. Det, at både undertegnede og Flemming Jansen har misforstået, kan kun komme fra en pt radikal, hvad bliver næste tilhørsforhold? For netop at være sikker i min sag kontaktede jeg Flemming Jansen for en snak, og her må jeg (som jeg for øvrigt godt vidste) sige, at man har med en mand af format at gøre, han ved, hvad det hele drejer sig om. Det er Løkken-Vrå Pandrup har undsagt sig, men ikke den del af Løkken-Vrå som naturligt udgør Jammerbugten. Vil vi her i Løkkenområdet videre, må vi også forholde os til, at vi her "kun" har turisme, og hvad deraf følger at bygge vor fremtid på, hvortil der kun er en, der besidder disse evner at gøre dette til virkelighed, og denne er Flemming Jansen, han har vist så fine resultater. Så Løkken opgiv ikke håbet, men kæmp for Jammerbugten. Mange mener og nok med rette: "Løbet er kørt". Nej, skal man tro Søren Wormslev i Nordjyske den 18. dec. 2004, der skriver, at Poul Nødgård i Folketinget vil kæmpe for demokratiet, og her nævnes Løkken-Vrå og Nørager som oplagte emner for en folkeafstemning. Som opfølgning af Nordjyske 2. jan 2005: Falck frygter fremtiden. Her deler jeg personalets frygt for fremtiden. Her i Løkken, jeg undlader bevidst Vrå, har vi landets bedste beredskab. Jeg har gennem årene fulgt jeres hurtighed, I er der jo næsten før, der er brand, flot, men lad for Guds skyld ikke slå jer til tåls med Knud Rødbros forsikringer. Han er allerede godt i gang med at "sælge skindet før bjørnen er skudt". Lad jer ikke dupere af så udemokratisk en borgmester på førersædet og tro, at Løkken kommer til at slukke brande i Jammerbugten, det klarer de selv. Flemming Jansen har magtet at få et ambulanceberedskab i Pandrup. Jeg skulle kende ham dårligt, hvis ikke han i 2007 har et døgnbemandet ambulanceberedskab. Pandrup er trods alt tættere end Hjørring Øst uden alskens bump. NB: Indlægget er foranlediget af adskillige tilkendegivelser, jeg har modtaget, så hermed en opfordring til at bakke op: Vi ved, hvad vi har, men ikke hvad vi får.

Forsiden