Løkken strammes

SKATTESTOP:200-300 kr. i skattelettelse bragte jubel nogle steder, og mange kunne let forfalde til at prise den siddende regering herfor. Stor reklameeffekt har det også haft, at der ved finanslovene er blevet uddelt check til vore ældre. Mange ser det også som positivt, at skattestoppet håndhæves. Men man glemmer bagsiden af medaljen. Vi hørte om rekordomsætning ved julehandlen, men man hørte mindre om at søgning til hjælp ved juletiden ved Frelsens Hær o.lign. steder også var større end nogensinde. For mens nogen har fået mere, er der så sandelig mange flere, som har fået væsentligt mindre, og vi er ved at opdele landet i A og B. Skattestoppet lyder så fint, og når man får råd til check til nogle grupper. Skattestoppets bagside er, at løkken strammes om kommuners råderum og selvstyre. Stadig større krav til besparelser rammer direkte pensionister og svage grupper. Man skærer ned på hjælpen i hjemmet, man skære ned på madordninger. Den daglige eller ugentlige kontakt, som enlige pensionister får, bliver beskåret. Mens regeringen og DF soler sig i falsk succes, slider man kommunalt for at holde bare et rimeligt menneskelig system og man får skylden for de besparelser, som reelt set er pålagt af den siddende regering og DF via deres skattestop. Hvordan vil det se ud om fire år fra nu? Tør du det?

Forsiden