Lokalpolitik

Løkken vil også om 10 år have turisme som hovederhverv

Mange ideer kom frem på borgermøde

LØKKEN:Det skortede ikke på ideer, da Løkkens fremtid som turistby var til debat. Faktisk kom der en masse ideer på bordet. Omkring 100 deltog i borgermødet, der blev indledt med indlæg ved tre turistfolk, erhvervsrådsformand Tom Hertel, direktør for Midt/Nord Turisme Jørgen Hansen, og turistchef Oda Andreasen. Løkken-Vrås borgmester Knud Rødbro mener, at turisme også om 10 år er Løkkens hovederhverv, men han mener, at kommunen fortsat vil være en landbrugskommune. Han henviste til, at der er planlagt 100 boliger i byen. Knud Rødbro ser gerne, at der er personer, der vil træde ind som investorer i Bikubearealet, hvis anvendelse har været drøftet i 20 år. Tina Ussing Bømler pegede på, at kun 31 procent af Løkkens beboere er afhængige af turismen som erhverv. Hun pegede på, at der i byen er 75 forretninger, men kun 29 drives af lokale. Resten drives af folk ude fra. Der er 11 værtshuse i byen, og deraf er de 10 på lokale hænder. Bent Dyrby betragter Løkken-Vrå som en god bosætningskommune. Han sagde, at indbyggertallet i Løkken vil stige med 14 procent, mens befolkningstallet i hele kommunen kun vil stige med to procent. Ifølge Birthe Andersen er turistindtægterne vanskeligt at måle. Hun efterlyste en debat om, hvordan Løkken-borgerne kan leve endnu bedre med de mange gæster. Peter Have opfordrede til at værne om den udformning, byen oprindeligt havde, ligesom han mener, at den skal gøres mere synlig. Han opfordrede til at passe på kystfiskeriet, ligesom det er vigtigt, at der passes på badehusene. - Vi skal også passe på udviklingen i det gamle Løkken, og vi skal arbejde på at forhindre, at den indre by opkøbes af personer, der kun bruger husene som sommerboliger. Fritidsfiskeri Poul Petersen mener, at der bliver etableret ramper, så fritidsfiskere kan drive jollefiskeri fra Løkken. Margrethe Blokgaard mener, at parkeringspladserne er i en elendig forfatning. Formand for teknik- og miljøudvalget Kim Bach lovede, at parkeringspladsen ved Super Spar bliver ordnet i forbindelse med nybyggeriet på Midtbyens Camping. Jørgen Hansen opfordrede Løkken til at satse på en bestemt type turister, frem for at satse bredt. Tommy Jensen fra Action House er ikke enig. Han mener ikke, at Løkken kan undvære nogle af kategorierne af turister. Arkitekt Jørgen Ussing Bømler mener, at en byudvikling først og fremmest skal være rettet mod kommunens egne borgere, og ikke skal være baseret på turister. Jørgen Ussing Bømler sagde, at Løkken har meget at byde på. - Løkken har en spændende historie, og der er et flot, gammelt bymiljø, og nu er der så omsider kommet en bevaringsplan, sagde Jørgen Ussing Bømler. Jørgen Ussing Bømler efterlyste specielt en masterplan, der kan være vejledende for udviklingen af hele Løkkens syd-øst-område. - Det er ikke kun Bikube-arealet, men også arealet syd for Brændingen samt Damsgaards areal og arealerne helt over til Vrenstedvej. Jørgen Ussing Bømler mener, at der nok skal komme investorer, hvis kommunen har en samlet plan. Ønske om lokalråd Det er også Jørgen Ussing Bømlers opfattelse, at der bør etableres et lokalråd i Løkken, der kan være sparringspartner over for kommunen og for planlæggerne. Peder Brix pegede på en fare, der kan påvirke Løkkens udvikling. Det går ud på, hvis udlændinge får lov til at opkøbe sommerhusområderne ved den jyske vestkyst. Peder Brix mener ikke, at Danmark kan opretholde den særlige sommerhusregel, der fastslår, at kun udlændingen med fem års bopæl i Danmark, må købe sommerhus her. Tom Hertel betragtede Løkken som en perle i turistsammenhæng. Han kaldte Løkken for et af de mest efterspurgte feriemål. Han oplyste, at en undersøgelse har vist, at 41 procent af Løkkens beboere mener, at der i Løkken er for meget støj, vold og hærværk samt for mange tomme butikslokaler. Jørgen Hansen påpegede, at både nutidens og fremtidens turister vil kræve kvalitet. - Turister er blevet kræsne. De går efter indhold, kultur og stedets historie, bemærkede han. Oda Andreasen mener, at fremtidens turister efterlyser autentisk turisme. - Det sted, turisterne besøger, skal have en historie og en kultur, der er interessant. Oda Andreasen efterlyste hoteller af høj kvalitet, og så gerne Løkken som en konferenceby.